´╗┐
enquete thuisonderwijs
Tijdens en kort na de periode van ‘thuisonderwijs’ heeft de school een eigen enquête uitgezet. Onze school is aangemeld voor de monitor Hybride onderwijs. In deze monitor kunnen leraren, ouders en leerlingen aangeven hoe ze invulling hebben gegeven aan onderwijs op afstand en welke ervaringen ze mee willen nemen naar de toekomst.
· Vragenlijst ouders/verzorgers: https://www.kbanijmegen.nl/survey/index.php/759793/token/a1VH3
Na afloop ontvangt de school een rapportage (bij minimaal zes respondenten). Deze rapportage geeft een rijk beeld over de afgelopen periode en de ambities voor de toekomst bij de leraren, ouders en leerlingen. Daarnaast wordt er door de initiatiefnemers van de monitor (PO-Raad en Kennisnet) een landelijke rapportage uitgebracht. Uiteraard is de privacy gewaarborgd. Namens het onderzoeksteam KBA Nijmegen.