´╗┐
leerlingenaantallen
.Ons leerlingaantal groeit. Wij onderzoeken of na de kerstvakantie een extra kleutergroep opgestart kan worden. Of we dit kunnen realiseren hangt af van financiële middelen en personele bezetting. We houden u op de hoogte.