update Corona
Wel of niet thuisblijven bij klachten?
De regels hiervoor zijn bijgesteld. Voor alle kinderen van 0
t/m groep 8 gelden nu dezelfde afspraken. Ze mogen wel
naar school bij verkoudheidsklachten (loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Ze mogen niet naar
school bij koorts, benauwdheid of duidelijke hoestklachten.
Boink, AJN en RIVM hebben de nieuwste regels op een rijtje
gezet in hun beslisboom. Medewerkers moeten bij milde
klachten altijd thuisblijven.
Testen
Een kind van 0 t/m groep 8 hoeft niet getest te worden bij verkoudheidsklachten. Testen is ook niet nodig als het kind andere COVID-achtige klachten heeft zoals koorts of hoesten. Reden om een kind wél te laten testen zijn:
 - Als het kind ernstig ziek is. Het kind moet dan naar de huisarts(enpost).
 - Als het kind in contact is geweest met iemand die positief is getest op COVID-19, zeker wanneer het om een huisgenoot of een nauw contact gaat.
 - Als het kind of een huisgenoot van het kind in een risicogroep valt.
De redenen voor een test staan ook in een apart kader op de bovengenoemde beslisboom. Ouders kunnen hun kind telefonisch aanmelden voor een test bij GGD Hollands Noorden via 088-01 00 562. Medewerkers wordt altijd geadviseerd zich te laten testen bij klachten. Zij kunnen zich aanmelden via 0800-1202 of www.coronatest.nl.
Artikel 26 meldingen bij COVID-achtige klachten Het is voorlopig niet meer nodig om clusters aan ons te melden van kinderen en/of medewerkers met klachten die kunnen passen bij COVID-19. Ondanks de vele clusters zien we vrijwel geen aanwijzingen dat kinderen of medewerkers COVID-19 opgelopen hebben op de school of kinderopvang. Let op: het blijft uiteraard wel belangrijk om ouders bij een cluster extra alert te maken op de bovenstaande afspraken over thuisblijven en testen. 
Kijk voor meer informatie over het thuisblijven en testen van kinderen op de site van het RIVM.