´╗┐
nieuws van de directie
In de afgelopen weken hebben enkele kinderen en
leerkrachten corona gerelateerde klachten gehad. We
handelen dan strikt volgens het protocol. Om AVG redenen
mag de reden van afwezigheid van een teamlid alleen
genoemd worden, als de medewerker dat zelf aangeeft. Uw
medewerking in thuisopvang als dat noodzakelijk is, wordt
zeer gewaardeerd, terwijl wij ons realiseren hoe lastig dat
voor u is. Als er aanleiding is voor vervolgacties dan
informeren wij u. We staan in nauw overleg met ons bestuur
van ISOB en waar nodig met de GGD. De aanscherping van
de maatregelen na de persconferentie van 28 september zet
ons wederom op scherp. U geeft gelukkig gehoor aan de
afspraken, en wij vragen dit vol te houden; 1,5 meter afstand
op het schoolplein, alleen volwassenen in het schoolgebouw
op afspraak. Over de wijze van eventueel ‘huiswerkthuisonderwijs’
bent u in een eerder stadium geïnformeerd.