´╗┐
nieuws van de directie

Aan het motto van de school ‘samen leren samen leven’, hebben we dit schooljaar op bijzondere wijze uitvoering gegeven. U met uw kinderen voor een periode thuis en wij op afstand. De wijze waarop wij in deze tijd samen werken, uw flexibiliteit, uw betrokkenheid en medewerking bij het geheel, ervaren wij als team als zeer ondersteunend.
 

Je zou bijna vergeten wat de tijd daarvoor voor mooie onderwijsmomenten heeft opgeleverd. Onder andere zichtbaar op de foto's die we op de site of sociale media plaatsen. Binnenkort publiceren wij het jaarverslag met een overzicht van het schooljaar 2019-2020. Op onze eigen website en op de site 'scholenopdekaart.nl’ treft u de meest recente informatie aan voor 2020-2021, nadat de MR op 23 juni instemming op de stukken heeft verleend.