´╗┐
update 21 juni
Update 21 juni

Beste ouders van De Springschans,

Gedurende deze weken na de start van 8 juni is er een enkel kind dat last heeft van neusverkoudheid. Een aanpassing in het landelijk protocol geeft aan dat kinderen tot 6 jaar met neusverkoudheid naar school mogen komen. Kinderen van 6 jaar en ouder worden thuis gehouden tot zij 24 uur klachten vrij zijn. U werkt daar zorgvuldig aan mee, door ons te informeren als er sprake is van klachten. Dank daarvoor.
Er is een klasgenoot in groep 8 met klachten inclusief koorts. De huisarts heeft geadviseerd om te testen. Het gezin blijft tot de uitslag van de test, en totdat zij 24 uur klachten vrij zijn, in quarantaine. Vandaag kregen wij het goede bericht dat de klachten afnemen. 
Gezien privacy overwegingen kunnen wij u niet informeren wie het betreft.
De huidige stand van zaken geeft geen aanleiding voor specifieke andere acties. Wij stemmen de situatie af met het ondersteuningsteam van ISOB. 
Uw zoon of dochter kan naar school als hij of zij klachten vrij is. 

 

Vriendelijke groet,

 

Gijs Nolet

Directeur obs De Springschans

werkdagen maandag t/m donderdag

gijs.nolet@isobscholen.nl