´╗┐
update 10 juni
Beste ouders van De Springschans,
 
Het voelt bijna weer als vanouds om alle kinderen van De Springschans gezamenlijk te ontvangen. Wij hopen dat wij u ook weer snel binnen mogen verwelkomen.
In deze vier weken zullen wij u nog een enkele keer een update toesturen. 
In de brief van de start op 8 juni hebben wij beschreven hoe we onder andere de onderwijskundig zaken aanpakken.
Voor enkele leerlingen ligt bij ons de behoefte om elkaar te spreken voor de zomervakantie. Bijvoorbeeld omdat een kleuter net gestart is, of omdat we nog
willen afstemmen op de overgang naar de volgende groep. De leerkracht nodigt u uit. Heeft u zelf de wens om de leerkracht nog specifiek te spreken. Geef dit dan aan.
Medio augustus, september, oktober stemmen we met u af of een dergelijk gesprek urgent is, of dat het gebruikelijke 10-minuten gesprek passend is.
Het protocol geeft duidelijk aan, dat er geen fysiek contact is tussen ouders en leerkrachten in de school. Het gesprek kan buiten op het schoolplein plaatsvinden, digitaal of per telefoon. In een heel uitzonderlijk geval wijken wij daar beargumenteerd in af.
In een later stadium komen wij bij u terug op de uitkomsten van de enquête, die van u en uw kinderen. Het is fijn om te lezen dat er een redelijk vertrouwen wordt uitgesproken over het thuiswerken. De adviezen nemen wij mee.
 
In deze laatste weken is er veel werk te verzetten. Een bijkomende taak voor het team is de opvang van de kinderen tussen de middag en na school. Dit vraagt veel van het team. 


Vriendelijke groet,

 

Gijs Nolet

Directeur obs De Springschans

werkdagen maandag t/m donderdag

gijs.nolet@isobscholen.nl