´╗┐
update 25 mei
Beste ouders van De Springschans,

Woensdag a.s. ontvangen wij het protocol van het ministerie over de opstart op 8 juni 2020. Daarna berichten wij u hoe we uitvoering gaan geven aan alle dagen alle kinderen naar school. Het is bijzonder fijn dat we alle kinderen nog vier weken voor de zomervakantie kunnen ontvangen.
Reminder: dinsdag 2 juni is de school gesloten. Dit was reeds gepland in de jaarkalender.
 U kunt met Villa Lilla contact opnemen voor opvang. Zij bekijken of opvang te realiseren is.