´╗┐
start
De juffen en meesters besteden bij de her-start veel aandacht op school aan de emotionele kant van het leven in deze tijd. Daarnaast werken we aan het in beeld krijgen van de stand van zaken van de leerontwikkeling en gaan we daarop voort. Tijdens het thuisonderwijs zijn we de ontwikkeling niet uit het oog verloren; nu kunnen we dit nog beter vaststellen en het volgaanbod op inrichten.
Vanaf 25 mei gebruiken wij de Cito toetsen om methode onafhankelijk in beeld te krijgen hoe het met de leerontwikkeling
van uw kind gaat en wat dit betekent voor het aanbod van volgendschooljaar.
Veel vaardigheden worden echter niet getoetst en vinden wij op de Springschans ook belangrijk, zo niet belangrijker. We denken dan aan doorzetten, omgaan met tegenslagen, aandacht hebben voor de ander, omgaan met kritiek, omgaan met verschillen, organiseren, creatief zijn, zelfstandig zijn, flexibel denken en ga zo maar door. Als wij kijken naar het kind dan kijken wij dus naar het kind als geheel en dat is meer dan een toets gelukkig!