´╗┐
nieuws van de directie
Ja! Jullie kinderen zijn er weer. Bijzonder fijn om ze weer te zien.
Namens het gehele team bedankt voor jullie inzet en samenwerking
in een tijd dat alles anders gaat, en voorlopig nog veel van jullie, de
kinderen en van ons zal vragen.
Dank voor het meedenken en uitvoering geven aan de aanpak van
de her-start. Iedereen houdt zich goed aan de afspraken; het geeft
ons het gevoel dat we echt die school zijn waar we samen leven en
samen leren.