´╗┐
update 14 april
Beste ouders van De Springschans,

Nog twee weken tot de meivakantie. 

In het directieoverleg van de scholen van ISOB stemmen we regelmatig af hoe het thuisonderwijs op dit moment verloopt en hoe wij elkaar daarin kunnen ondersteunen. We delen dit in een specifiek kwaliteitskader, zodat we onder andere geen zaken over het hoofd zien. Vandaag hebben we gesproken over de scenario's die de PO raad voorstelt bij de her-start van onderwijs op school. Op dinsdag 20 april verwachten wij uitsluitsel te krijgen wanneer en hoe deze start zal zijn. Het eerste uitgangspunt bij de start voor alle scholen van ISOB, en specifiek voor De Springschans, is het welbevinden van de kinderen. Hoe gaat het met je, met jullie, we gaan samen weer genieten van het naar school gaan. 
Wij zijn trots op alle vader en moeders die nu juf en meester zijn. Trots op de kinderen. Trots op onszelf omdat we zoveel samen leren. Wij willen dit moment aangrijpen om een traditie tegen het licht te houden, mede gezien het feit dat de oude traditie nu niet te realiseren is; We laten Moederdag en Vaderdag los. Bij De Springschans past wat ons  betreft een Springschansdag. Onze start van een schooljaar, onlangs het feest van het 10-jarig bestaan van de school in het huidige gebouw zijn wat ons betreft Springschansdagen. Wij verwachten dit te gaan vieren in augustus.

ontvangen mails
Nog steeds ontvangen veel ouders de mails van school in de spambox. Helaas kunnen wij hier niks aan doen. Als u twijfelt of u alle mails wel hebt ontvangen kunt u inloggen op Ouderportaal. Als u dan het dashbord ziet, ziet u helemaal rechts de tegel "ontvangen mails". Daar staan alle verzonden e-mails in die verstuurd zijn naar de groep van uw kind(eren). 


Pakketten die in school klaar liggen voor groepen 3, 5 en 6: 
Morgen is de laatste keer voor de meivakantie dat er op school pakketten klaar liggen.
We blijven de lijn van starten met een nieuw pakket op woensdag handhaven omdat op maandag en dinsdag de voorbereiding en eventueel uitleg kan plaatsvinden.
Voor het ophalen van de pakketten willen wij morgen de volgende werkwijze volgen:
Wij willen contacten tot het minimum beperken. Heeft u zelf klachten, stuur een ander. Houd minimaal 1.5 meter afstand.
Ga naar binnen door de hoofdingang en verlaat de school door de achteringang.
In de klassen liggen de pakketten voor uw kind(eren) klaar. Groep 1/2 stuurt onderwijs ideeën per mail. Het pakket van groep 3 kan digitaal 'opgehaald worden', of u komt het pakket in school halen. De leerkrachten van groep 8 komen deze week pakketten bezorgen. Verzamel snel de pakketten, ga s.v.p. geen gesprek aan met de leerkracht of andere ouders. Stel uw vragen per mail aan de leerkracht.

Het ophaalschema: (grotere spreiding in tijdblokken)

A t/m C: 9.00 uur
D t/m F: 9.30 uur
G t/m J: 10.00 uur
K t/m M: 10.30 uur
N t/m P: 11.00 uur
Q t/m T: 11.30 uur
U t/m Z: 12.00 uur


Reminders:

Kinderopvang: Als beide ouders werken in een cruciaal beroep (zie site ministerie) dan is opvang noodzakelijk. Als u reeds opvang bij Villa Lilla afneemt, dan kunt u in overleg met hen. Bent u geen klant dan kunt u contact opnemen met Forte: https://fortekinderopvang.nl/forte-noodopvang-kinderen-voor-ouders-in-vitale-beroepen.

Verbinding met school:"Spring-thuis"
Blijf ze met ons delen: een foto met korte tekst en deze te sturen naar
anouk.vennik@isobscholen.nl
Wij zullen dan een compilatie maken en deze elke dag op onze facebook en website zetten met als
titel "Spring-thuis".
Zo kunnen ouders en kinderen gebruik maken van elkaars goede ideeën!