´╗┐
update 7 april

Steeds beter en meer zijn we de werkplannen voor de kinderen aan het bijschaven. Fijn om van ouders ook terug te krijgen wat werkt en wat niet werkt. We proberen voor alle kinderen het programma zo te maken dat ze voor elke dag een goed ritme hebben en krijgen en dat de hoeveelheid en moeilijkheid passend is bij het kind. Dit verandert niet alleen per groep, van een leerling uit groep 3 verwachten we andere dingen dan een leerling uit groep 8, maar soms  zijn er ook individuele verschillen in de groep zelf. De leerkrachten zullen in de weekplannen goed beschrijven wat elke dag gebeuren moet, welke taken zelf in te plannen zijn en welke taken een keuze zijn om te doen. Het is belangrijk dat de kinderen deze planning volgen. Lukt dit niet, is het te veel of te moeilijk of te makkelijk, en ontstaat er frustratie dan is het belangrijk dit door te geven aan de leerkracht zodat er individuele afspraken gemaakt kunnen worden. De leerkrachten zullen goed meekijken en aanpassingen maken, zodat de kinderen zonder veel frustratie wel elke dag hun pakket kunnen maken. 

Pakketten die in school klaar liggen voor groepen 5 en 6: 

We blijven de lijn van starten met een nieuw pakket op woensdag handhaven omdat op maandag en dinsdag de voorbereiding en eventueel uitleg kan plaatsvinden.
Voor het ophalen van de pakketten willen wij morgen de volgende werkwijze volgen:
Wij willen contacten tot het minimum beperken. Heeft u zelf klachten, stuur een ander. Houd minimaal 1.5 meter afstand.
Ga naar binnen door de hoofdingang en verlaat de school door de achteringang.
In de klassen liggen de pakketten voor uw kind(eren) klaar. Groep 1/2 stuurt onderwijs ideeën per mail en hebben gisteren een ronde gefietst om alle kleuters even te zien. Verzamel snel de pakketten, ga s.v.p. geen gesprek aan met de leerkracht of andere ouders. Stel uw vragen per mail aan de leerkracht.

Het ophaalschema: (grotere spreiding in tijdblokken)

A t/m C: 9.00 uur
D t/m F: 9.30 uur
G t/m J: 10.00 uur
K t/m M: 10.30 uur
N t/m P: 11.00 uur
Q t/m T: 11.30 uur
U t/m Z: 12.00 uur


Reminders:

Kinderopvang: Als beide ouders werken in een cruciaal beroep (zie site ministerie) dan is opvang noodzakelijk. Als u reeds opvang bij Villa Lilla afneemt, dan kunt u in overleg met hen. Bent u geen klant dan kunt u contact opnemen met Forte: https://fortekinderopvang.nl/forte-noodopvang-kinderen-voor-ouders-in-vitale-beroepen.

Verbinding met school:"Spring-thuis"


Wij genieten enorm van de foto's die worden ingestuurd van activiteiten thuis. Wat zijn we trots op ze!


Blijf ze met ons delen: een foto met korte tekst en deze te sturen naar
anouk.vennik@isobscholen.nl
Wij zullen dan een compilatie maken en deze elke dag op onze facebook en website zetten met als
titel "Spring-thuis".
Zo kunnen ouders en kinderen gebruik maken van elkaars goede ideeën!


Geniet van de paasdagen!

 

Vriendelijke groet namens het team,

 

Gijs Nolet

Directeur obs De Springschans

werkdagen maandag t/m donderdag

gijs.nolet@isobscholen.nl