´╗┐
update 3 april

Beste ouders,

Volgende week start week 4 van het thuisonderwijs. 

Onze aanpak voor het thuisonderwijs wordt beredeneerd en planmatig vormgegeven. Met behulp van uw opmerkingen uit de enquête, gesprekken die u met de leerkrachten heeft, passen wij onze aanpak aan vanuit voortschrijdend inzicht, de vaardigheden en de middelen die ons ter beschikking staan.  

Afhankelijk van de jaargroep, en dat merkt u als uw meerdere kinderen op De Springschans heeft, kan de aanpak verschillen. Enerzijds door de leeftijd en anderzijds door het onderwijskundig aanbod. Daarnaast betreft het de middelen die we daarvoor inzetten. Specifiek Snappet, dit is uitstekend inzetbaar en beschikbaar voor groep 4 t/m 8. De leerkrachten zetten nieuwe leerstof voor de kinderen klaar, met de daarbij behorende instructiefilmpjes. De leerkracht volgt op de achtergrond in het systeem, hoe de kinderen werken en kan daar een interventie op ondernemen. Groep 1 t/m 3 beschikt niet over Snappet, en heeft daarom intensiever ZOOM contact met de groep, kleine groepjes en eventueel een individueel contact.

Voor alle groepen gaat het ZOOM contact nu structureel ingezet worden; 

Minimaal 1x per week is er een KLAS ZOOM contact. Dag en tijdstip, waarop uw kind kan inhaken, ontvangt u van de leerkracht. Dit contact gaat met name om de verbinding met de groep, het welbevinden. Tevens zal de leerkracht ZOOM contact leggen met een kleine groep of individuele leerling. Dit is voor uitleg, hulp en eventueel controle. Hiervoor ontvangt uw kind een uitnodiging, of u kunt om een uitnodiging vragen.

Wij realiseren ons dat u zich zorgen kunt maken over de ontwikkeling van uw kind, dat hij of zij wellicht achterstand in leren oploopt. Daar kan inderdaad sprake van zijn. Dit geldt nu voor veel kinderen in Nederland, en met name voor kinderen die in het algemeen opgroeien in een minder kansrijke omgeving of gezinssituatie. Als u of de leerkracht zich op dit moment zorgen maakt dan kan Gabrielle Reerds, onze IB-er, daarin ondersteunen. U weet de leerkracht als eerste te vinden.

Op de foto's van Spring-Thuis zien wij dat velen van u de kans aangrijpen om uw kinderen vooral ook te laten genieten van activiteiten in en direct om huis. Blijf daar vooral op inzetten. Zorg dat je het gezellig met elkaar houdt. Straks in school pakken we de draad samen weer op en bespreken we met u eventuele stappen die nodig zijn voor de ontwikkeling van uw zoon of dochter.

In de bijlage treft u ondersteuning adviezen aan van de GGD en het Samenwerkingsverband.

Fijn weekend met elkaar.

Namens het team,

Vriendelijke groet,

 

Gijs Nolet