´╗┐
update 31 maart
Bij het afsturen van deze update is nog niet bekend hoe lang de scholen nog gesloten blijven.
Een groot aantal ouders heeft gereageerd op de enquête over het thuisonderwijs. Dank hiervoor. De algemene indruk van de reacties geeft het beeld dat de aanpak in grote lijnen werkt. De adviezen die geopperd worden wegen we serieus. Tevens hebben wij oog voor individuele dilemma's. Leg vooral individueel contact met de leerkracht om te onderzoeken welke specifieke aanpassingen te realiseren zijn. Dank voor de complimenten, die geven we tevens aan u en de kinderen terug. 
Het team heeft voortdurend, via mail, app en video bellen contact met elkaar. We stemmen de aanpak zoveel mogelijk op elkaar af. Soms vraagt de aanpak om differentiatie. 
Voor groep 4 t/m 8 biedt het systeem van Snappet nieuwe mogelijkheden aan voor nieuwe leerstof, instructiefilmpjes en chats. ZOOM wordt ingezet voor contact en uitleg. Maakt u zich geen zorgen over het bijhouden van de voortgang. De leerkracht volgt dit op de achtergrond in het systeem. Groep 1/2 legt video-contact met de allerjongsten. Groep 3 'geeft les' via ZOOM.
Het contact, met bellen en/of ZOOM met de leerkrachten, kinderen en u wordt als zeer waardevol gezien. Hier gaan we mee door.

Graag spreken wij met u af dat de contacten, de vragen op uw mail, etc., door de leerkrachten tussen 9.00 uur en 17.00 uur plaatsvinden. Het weekend is een rustmoment.

Pakketten die in school klaar liggen voor groep: 4,5,6,7 

We blijven de lijn van starten met een nieuw pakket op woensdag handhaven omdat op maandag en dinsdag de voorbereiding en eventueel uitleg kan plaatsvinden.
Voor het ophalen van de pakketten willen wij morgen de volgende werkwijze volgen:
Wij willen contacten tot het minimum beperken. Heeft u zelf klachten, stuur een ander. Houd minimaal 1.5 meter afstand.
Ga naar binnen door de hoofdingang en verlaat de school door de achteringang.
In de klassen liggen de pakketten voor uw kind(eren) klaar. Groep 1/2 stuurt onderwijs ideeën per mail. Verzamel snel de pakketten, ga s.v.p. geen gesprek aan met de leerkracht of andere ouders. Stel uw vragen per mail aan de leerkracht.

Het ophaalschema: (grotere spreiding in tijdblokken)

A t/m C: 9.00 uur
D t/m F: 9.30 uur
G t/m J: 10.00 uur
K t/m M: 10.30 uur
N t/m P: 11.00 uur
Q t/m T: 11.30 uur
U t/m Z: 12.00 uur


Reminders:

Kinderopvang: Als beide ouders werken in een cruciaal beroep (zie site ministerie) dan is opvang noodzakelijk. Als u reeds opvang bij Villa Lilla afneemt, dan kunt u in overleg met hen. Bent u geen klant dan kunt u contact opnemen met Forte: https://fortekinderopvang.nl/forte-noodopvang-kinderen-voor-ouders-in-vitale-beroepen.

Verbinding met school:"Spring-thuis"

Wij willen graag het “samen”, wat onze school zo belangrijk vindt, bewaken in de komende periode.
Naast de werkpakketten die de kinderen kunnen maken zijn we ook op zoek naar andere goede
ideeën, die thuis kunnen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan postkaarten maken voor ouderen,
bouwwerken van Lego namaken, het spelen van een zelfgemaakt rekenspel, etc.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze ideeën er zijn en zouden het fijn vinden als jullie die met ons delen.
Onze vraag is dan ook een foto te maken met korte tekst en deze te sturen naar
anouk.vennik@isobscholen.nl
Wij zullen dan een compilatie maken en deze elke dag op onze facebook en website zetten met als
titel "Spring-thuis".
Zo kunnen ouders en kinderen gebruik maken van elkaars goede ideeën!

Wat zien wij al mooie foto's van ondernemende activiteiten van de kinderen. WE ZIJN TROTS!