´╗┐
update 25 maart
Beste ouders,

Wat goed om te zien dat iedereen 'op gepaste afstand' het pakket voor week twee heeft opgehaald.
Vanmiddag heeft ons team via ZOOM gezamenlijk overleg gehad over wat de vervolgstappen in thuisonderwijs kunnen en moeten zijn.
Dit doen we tevens in nauw overleg met de andere directeuren en medewerkers van ISOB. Onder andere door de aanpakken en ervaringen met elkaar te delen en de behoeftes te peilen.
Zoals aangekondigd, kan uw zoon of dochter verwachten dat de leerkracht eens per week contact zoekt, dat is een eerste vervolgstap. 
Het tweede actiepunt is het zoveel mogelijk digitaal aanleveren van de volgende thuiswerkpakketten. Qua leerstof is dat niet voor alle groepen te realiseren. U krijgt bericht of er tevens op school werk voor uw zoon of dochter klaar ligt. Dat zal dan op woensdag 1 april zijn.
Enerzijds zijn er gunstige berichten dat de lijn van besmettingen afvlakt, anderzijds lijkt het dat de scholen nog niet op 6 april open gaan. Dat betekent dat wij acties ondernemen om nieuwe leerstof aan te kunnen bieden. (tot nu toe was dit in groep 4 t/m 8 vnl. herhalingsstof). Dan gaat het tevens over de vorm waarop we dit kunnen doen. Collega's doen nu ervaring op met ZOOM in 1 op 1 contacten, volgende week gaan twee groepen aan de slag met het uitproberen van een ontmoeting op ZOOM met de gehele klas, of een andere wijze die passend is. Als dit voorspoedig gaat zullen we dit in de andere groepen, waar het passend is, uitzetten. We laten ons tevens adviseren door onze boven schoolse ICT medewerker van ISOB.

Ik wil u meegeven dat 'achter de schermen' keihard gewerkt wordt door alle collega's om het thuisonderwijs vorm te geven, dat zij zich inzetten voor de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en waarvoor thuisonderwijs echt heel lastig is. Het blijft voor u, als thuiswerkers, als opvoeders en ondersteuners, uw kinderen als thuiswerkers, en voor ons belangrijk om de zaken realistisch aan te pakken. Wij doen het, samen met u, stap voor stap. Soms met vallen en opstaan. Wij leren elke dag bij.

Op een rij voor week 2 en 3;

  • de juf of meester neemt elke week contact op met uw kind, in eerste instantie voor de ontmoeting
  • u krijgt voor week 3 digitaal een dag/weektaak toegestuurd met bijlage als dat van toepassing is. Als analoog materiaal noodzakelijk is ontvangt u hierover een mail
  • een eventueel volgend ophaalmoment is woensdag 1 april
  • als uw  kind in Snappet werkt, zal vanaf week 3 nieuwe leerstof in de lespakketten opengezet worden, tevens worden daarvoor instructiefilmpjes klaar gezet die daarvoor beschikbaar zijn
  • twee groepen 'oefenen' met het contact leggen met de gehele groep, en hoe op deze wijze een vorm van instructie georganiseerd kan worden
  • groep 1/2 blijft op dezelfde wijze spel en les ideeën per mail aanleveren.

Namens het team van De Springschans,
Geniet van de ZON!

 

nb. in de bijlagen treft u informatie aan van externe organisaties. 

Vriendelijke groet,

 

Gijs Nolet

Directeur obs De Springschans

werkdagen maandag t/m donderdag

gijs.nolet@isobscholen.nl