´╗┐
update 24 maart
Beste ouders van De Springschans,

Week 2 Springschans thuis:
Maandag 23 maart is  telefonisch contact geweest met het team. De collega's geven aan dat u en uw kinderen bij vragen rond de lesstof of de werking van Snappet met elkaar contact leggen. Het algemene beeld dat wij terugkrijgen is dat de huidige aanpak redelijk goed gaat. Voor deze week (pakket 2) brengen wij geen wijzigingen aan in de aanpak. 
De collega's zullen de komende periode eens per week kort contact leggen met u en uw kind. Om elkaar even te horen en of te zien (digitaal). De manier waarop proberen we deze week uit.

Gisteren zijn de maatregelen rond sociaal contact en behouden van afstand aangescherpt. 

Voor het ophalen van de pakketten willen wij morgen de volgende werkwijze volgen:
Wij willen contacten tot het minimum beperken. Heeft u zelf klachten, stuur een ander. Houd minimaal 1.5 meter afstand.
Ga naar binnen door de hoofdingang en verlaat de school door de achteringang.
In de klassen liggen de pakketten voor uw kind(eren) klaar. Groep 1/2 stuurt onderwijs ideeën per mail. Verzamel snel de pakketten, ga s.v.p. geen gesprek aan met de leerkracht of andere ouders. Stel uw vragen per mail aan de leerkracht.

Het ophaalschema: (grotere spreiding in tijdblokken)

A t/m C: 9.00 uur
D t/m F: 9.30 uur
G t/m J: 10.00 uur
K t/m M: 10.30 uur
N t/m P: 11.00 uur
Q t/m T: 11.30 uur
U t/m Z: 12.00 uur


Reminders:

Kinderopvang: Als beide ouders werken in een cruciaal beroep (zie site ministerie) dan is opvang noodzakelijk. Als u reeds opvang bij Villa Lilla afneemt, dan kunt u in overleg met hen. Bent u geen klant dan kunt u contact opnemen met Forte: https://fortekinderopvang.nl/forte-noodopvang-kinderen-voor-ouders-in-vitale-beroepen.

Verbinding met school:"Spring-thuis"
Wij willen graag het “samen”, wat onze school zo belangrijk vindt, bewaken in de komende periode.
Naast de werkpakketten die de kinderen kunnen maken zijn we ook op zoek naar andere goede
ideeën, die thuis kunnen plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan postkaarten maken voor ouderen,
bouwwerken van Lego namaken, het spelen van een zelfgemaakt rekenspel, etc.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze ideeën er zijn en zouden het fijn vinden als jullie die met ons delen.
Onze vraag is dan ook een foto te maken met korte tekst en deze te sturen naar
anouk.vennik@isobscholen.nl
Wij zullen dan een compilatie maken en deze elke dag op onze facebook en website zetten met als
titel "Spring-thuis"
Zo kunnen ouders en kinderen gebruik maken van elkaars goede ideeën!