´╗┐
update 20 maart
Beste ouders van De Springschans,

De eerste week thuisonderwijs zit erop. Heeft u ervaringen die u met ons wilt delen, dan horen we die graag. Stuur ze ons s.v.p. per mail. 
Voor Spring-thuis krijgen we veel reacties; enorm bedankt! Fijn als u ze blijft sturen!

Van Gabrielle, onze intern begeleider:
Ook het Samenwerkingsverband mag niet meer werken in het pand waar zij hun bijeenkomsten hebben. De onderwijsconsulenten werken vanuit thuis en stemmen met de intern begeleiders af of de kinderen die een arrangement hadden op afstand begeleid kunnen worden door hun begeleiders en/of door hun leerkrachten. 
Ook de leerkrachten stemmen met enige regelmaat af met de ouders of onze leerlingen krijgen wat ze nodig hebben, of het lukt om dit vorm te geven en welke ondersteuning zij eventueel van ons nodig hebben.

In mijn geval heb ik, als intern begeleider, geen klas.
Dat wil niet zeggen dat ik niet volg wat de leerlingen doen. 
Via skype, zoom of welk ander medium worden leerling- en groepsbesprekingen gehouden. We bespreken de voortgang van de leerlingen, de groep als geheel en wat de actiepunten voor de komende periode zullen zijn.

Van belang is dat kinderen door deze situatie niet stilstaan in hun ontwikkeling. Het praten met elkaar, samen activiteiten doen, het uitleggen van situaties, begrippen en gebeurtenissen kunnen zorgen voor een verbreding en verdieping van de woordenschat van uw kinderen.
Dus ouders: blijf voorlezen, blijf uitleggen, blijf woordspelletjes doen, inspireer uw kinderen zodat uw kind ons- als deze bizarre periode voorbij is- ons versteld doet staan over hun ontwikkeling! 


Verzoek van een ouder:

Zou je misschien ook in de nieuwsbrief willen vragen of mensen nog vuurwerkbrillen hebben liggen en deze af willen staan? Er dreigt een groot tekort aan spatbrillen bij ons in het ziekenhuis.

Bedankt,Melissa 

Graag woensdag a.s mee, en leg hem in de hal van de centrale ingang.