´╗┐
update 19 maart
Dit is de vierde dag van thuisonderwijs.“De belangrijkste stap die je nu kunt nemen, is er eentje terug doen” , de sociale afstand, dat zijn we niet gewend maar voor nu nodig. Thuisonderwijs geven, door u, door ons, is nieuw. Het team van De Springschans zal u ondersteunen op vragen. Soms weten wij het even niet. Weet dat wij als team op de achtergrond, via digitale middelen, communiceren over de vragen die voor ons liggen. Dat wij digitale ondersteuning krijgen vanuit ISOB, specifiek de bovenschoolse ICT ondersteuners, om te zoeken naar de best bruikbare en realistische middelen om uw kinderen op afstand te begeleiden. 

Wilt u namens de juffen en de meesters de groeten doen aan uw kind(eren)? We zijn trots op hen en zien dat nog niet elk kind op Snappet heeft gewerkt. Mocht het niet lukken met inloggen, neem dan contact op met de leerkracht van uw kind. Is het inloggen gelukt dan is het raadzaam elke (werk-) dag een stukje te doen, zodat het werk goed verspreid is. Komende woensdag komen er weer nieuwe lessen bij.

Het theorerisch verkeersexamen van groep 7, op 31 maart zal niet doorgaan. Over het praktisch examen van 20 mei is nog geen besluit genomen.

Verschillende sportactiviteiten zijn wegens de Corona-maatregelen geannuleerd. Dit geldt voor het schoolvoetbaltoernooi, de naschoolse sportlessen en ook de Maalwaterrun. De organisatie van de Maalwaterrun laat het volgende weten:
 Via deze weg willen we laten weten dat de PCC Maalwater Run&Walk, die gepland stond voor zondag 19 april a.s., geen doorgang zal vinden. Reden daarvoor is de uitbraak van het Coronavirus en de maatregelen die het kabinet daaromtrent heeft genomen.Als organisatie gaan wij ervan uit dat de huidige beperkende maatregelen ook na 6 april a.s. van kracht zullen blijven.Wij vinden het ontzettend jammer dat we dit besluit hebben moeten nemen, maar uiteraard staat de gezondheid van een ieder voorop. Het heeft onze intentie om de PCC Maalwater Run&Walk op een later moment in dit jaar te organiseren, maar dit hangt (onder andere) af van de ontwikkeling van het virus in Nederland. Aangezien hierover veel onduidelijkheid bestaat, is hierover op dit moment nog geen besluit genomen. Mocht het evenement op een later moment plaatsvinden, dan zijnde op de basisscholen van Heiloo reeds betaaldedeelnamekaarten uiteraard ook voor dit evenement geldig. Wordt er geen alternatieve datum gevondenof kun je niet op de alternatieve datum, dan vindt geen restitutie plaats maar zullen de reeds betaalde gelden wel aan de leerlingen van de basisscholen ten goede komen in de vorm van Sport@School lessen. Wij gaan ervan uit dat iedereen begrip heeft voor ons besluit. Mochten er dringende vragen zijn, dan zijn we te bereiken via Facebook en/of via pccmaalwaterrunenwalk@gmail.com.