´╗┐
nieuws van de directie
Wij volgen de site van de GGD/RIVM (ggdhollandsnoorden.nl)
als raadgever met betrekking tot het handelen ten aanzien
van het Corona virus. Op dit moment is er geen aanleiding
om bijzondere maatregelen te treffen in school. Ook voor u
zelf en uw gezin kunt u alle informatie vinden op deze site.

Wie is er de baas op school? Beslist de directeur wat er
allemaal moet gebeuren? Jij hebt ook wat te vertellen, want
alle personen op school; de directeur, de juffen en meesters,
de ouders en de kinderen zijn samen de school.
Daarom richten wij een leerlingenraad in de school op.
Dit schooljaar zal meester Gijs de leerlingenraad bijstaan
tijdens de oprichting. Dinsdag 25 februari zijn we van start
gegaan met 6 leerlingen uit groep 6 t/m 8. Vanaf volgend
schooljaar is het plan om vanuit groep 1 t/m 8 twee
leerlingen per groep deel te laten nemen.

Op de stakingsdagen 30 en 31 januari is er een manifest
opgesteld door alle medewerkers van ISOB. Een projectgroep
binnen ISOB ontwikkelt voorstellen voor het vervolg. Onder
andere vragen als, hoe brengen wij dit manifest uitdrukkelijk
onder de aandacht van de politiek, wat kunnen wij zelf anders
doen en hoe gaan wij om met vervolgacties van de bonden.

Villa Lilla is onze samenwerkingspartner in VSO en BSO. Zij
hebben een mooie ruimte boven in ons gebouw en maken
tevens gebruik van ruimtes beneden. Villa Lilla investeert
bijvoorbeeld in mooi spelmateriaal, waar wij als school ook
gebruik van kunnen maken.

Graag stellen we de school open voor studenten van verschillende opleidingen. De komende periode is Tessa Visser in groep 1/2b, Saliha Gülten in groep 4 en Tessa Waanders in groep 8a. Zij volgen de opleiding onderwijsassistent. Puck Schermer loopt stage in groep 8a en Monica in groep 1/2a. Zij zijn beiden Pabo student.

Maandelijkse reminder: broertje, zusje inschrijven. Handig voor onze meerjaren planning. Ambassadeur zijn voor onze school mag ook.

Binnenkort gaan wij over tot het plaatsen van een camera voor en achter de school. De afgelopen jaren worden er na schooltijd regelmatig zaken vernield. Voor de plaatsing is instemming van de MR. Tevens is er een protocol opgesteld met betrekking tot het gebruik van deze beelden (AVG). Het ligt ter inzage op school.