´╗┐
Bibliotheek op school
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind.
Daarom doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school*.
Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school?
· Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 4 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in.
· Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in.
Dit gebeurt op onze school in januari 2020.
In samenwerking met de Bibliotheek Heiloo onderzoeken we:
· het leen- en leesgedrag van leerlingen
· de leesmotivatie van leerlingen
Met de gegevens wordt zeer zorgvuldig omgegaan; de resultaten van individuele kinderen worden
niet zichtbaar. Kinderen vullen alleen hun groep, geslacht en leeftijd in. De privacy van uw kind is
dan ook gegarandeerd. Mocht u toch bezwaar hebben tegen deelname van uw kind aan de
Monitor de Bibliotheek op school, dan kunt u dit melden bij de directie.
Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd worden
in een lees- en mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en verbetering van het
dagelijks vrij lezen, voorlezen of praten over boeken. Bij de volgende meting van de monitor zal
blijken wat de aanpak heeft opgeleverd en welke andere ontwikkelingen mogelijk om actie
vragen. Ook geeft de monitor de door de gemeente gewenste verantwoording voor de subsidie
voor de Bibliotheek op school.
Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te
stimuleren. Door de monitor kunnen we dit nog gerichter doen. Meer informatie over de
Bibliotheek op school en de monitor vindt u op debibliotheekopschool.nl. Eventuele vragen kunt u
stellen bij Marieke Ooijevaar van Bibliotheek Heiloo.
Wij hopen u voldoende geïnformeerd te hebben.