´╗┐
Nieuws van de MR
Op 22 januari jl. is de eerste MR vergadering geweest van 2020. In deze vergadering heeft Gijs
de definitieve en tevens vastgestelde begroting gedeeld met de MR. Het te verwachte resultaat
van de Springschans is voor 2020 positief en wijkt niet af van de eerder besproken begroting.

Tevens hebben Saskia en Kim een update gegeven aan de overige MR leden over de MR cursus
die zij gevolgd hebben. Hieruit kwam met name naar voren dat de MR transparanter wil optreden
naar de ouders toe. We hebben hiervoor een brainstorm sessie gepland om samen na te denken
over hoe we dit het beste kunnen doen. Mocht u hier ideeën over hebben, mail die dan gerust
naar mr.springschans@isobscholen.nl. De brainstorm sessie staat half maart gepland.

Als laatste willen we u nog informeren over de brief die vanuit de omwonende buurtgenoten is
gestuurd naar de gemeente inzake de verkeerssituatie rondom onze school. We willen u
nogmaals vragen om zoveel mogelijk met de fiets de kinderen naar school te brengen en indien
dat niet mogelijk is, willen we u vragen om uw auto te parkeren op de daarvoor bestemde
plekken. Dit betekent dat u niet buiten de met de blauwe streep aangegeven plekken mag
parkeren. De situatie rondom school vinden wij als MR bovendien onveilig op zekere momenten.
Wij zullen dit onderwerp dan ook weer op onze agenda zetten.