´╗┐
nieuws van de directie
Juf Mieke en meester Sander, zijn na hun opleiding van twee jaar en eindbeoordeling, geslaagd als gecertificeerd leerkracht basisonderwijs.
Van harte gefeliciteerd!

U heeft het vast meegekregen in de plaatselijk en landelijke pers, onze staking van 30 en 31 januari is niet onopgemerkt gebleven.
Wij kijken terug op twee zeer succesvolle dagen van verbinding van de ISOB scholen en hun medewerkers. Medewerkers die het beste onderwijs voor uw kinderen willen realiseren. In het manifest 'samen sterk in leren’ leest u wat daarvoor volgens ons nodig is.
Wij danken jullie voor de ondersteuning. 80 handtekeningen van gezinnen onder de petitie van de MR. Ruim 650 zijn er op 31 januari overhandigd aan drie wethouders van onderwijs.

De Springschans is in blijvende ontwikkeling; in onze teamkamer hangt een groot bord waarop wij dit in beeld brengen en houden.
Van ideeën, naar plannen, doen denken uitwisselen, evalueren, invoeren en borgen. Ontwikkelingen die we in ons schoolplan hebben beschreven en jaar voor jaar uitvoering aan geven, in nauw overleg met de MR. Loop gerust eens binnen in de teamkamer en kijk waarmee we bezig zijn.

Eén daarvan is de invoering van de nieuwe spelling methode Staal. Wij ervaren dat voor veel kinderen de nieuwe aanpak zijn vruchten
afwerpt. Wij gaan van start met de voorbereidingen voor een leerlingenraad in de school.

In maart nodigen wij een onderwijskundig expert uit op onze studiedag. Zij kijkt naar onze
huidige wijze van thematiseren met TOP-ondernemers en neemt ons mee in een aanpak die de
betekenisverlening van het thematiseren en de inzet van de talenten van kinderen daarbij
mogelijk kan versterken. Wij willen dat het ondernemende karakter binnen ons onderwijs een
grotere rol krijgt, zoals in het koersplan beschreven.

Tevens scholen wij ons in het nieuwe toezichtkader van de inspectie. De inspectie van het
onderwijs gaat de eindopbrengsten van basisscholen op een andere manier wegen.
Zo maar een greep uit de huidige ontwikkelingen, waar wij als team enthousiast de schouders
onder zetten. Advies van u is altijd van harte welkom.