´╗┐
Staking
Het kalenderjaar 2020 is op De Springschans goed van start gegaan. Het is fijn om te zien dat de kinderen de eerste dag na de kerstvakantie enthousiast de school in komen en er weer zin in hebben. Vorige week hebben wij u op de hoogte gesteld van de stakingsdagen van 30 en 31 januari 2020. Maandag 13 januari heeft u nadere berichtgeving ontvangen van Robert Smid, de bestuurder van ISOB. In de brief wordt aangegeven dat u deel kunt nemen aan de activiteiten die wij op de beide dagen ondernemen. Wilt u mee fietsen en meepraten? Wilt u bij het aanbieden van het manifest zijn? Graag een mail naar info.springschans@isobscholen voor vrijdag 17 januari. Naar verwachting zal er tevens nieuws volgen over dit onderwerp van de MR van De Springschans.