´╗┐
Nieuws van de IB-er
Cito-toetsen Twee keer per jaar nemen wij bij onze leerlingen een Cito toets af. Eind januari/ begin februari 2019 nemen wij voor het eerst in dit schooljaar de Citotoetsen af bij onze leerlingen. Toetsen is voor veel scholen een middel om te kijken of het kind voldoende profiteert van het onderwijsaanbod dat de school de voorgaande maanden heeft gegeven. De toets score wordt weergegeven door middel van een Romeinse cijfer. I= zeer goed II= goed III= gelijk aan het landelijk gemiddelde IV= onder het landelijk gemiddelde/ zwak V= onder het landelijk gemiddelde/ onvoldoende Soms heeft een kind andere talenten dan het cognitieve leren. De Springschans vindt het belangrijk om ook die kanten te benadrukken. We kijken dus ook naar inzet, betrokkenheid, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Dit geeft ons heel veel informatie over de mogelijkheden van een kind en het mogelijke uitstroomniveau aan het einde van de basisschool. De belangrijkste voorwaarde om tot een optimale ontwikkeling te komen is het welzijn van een kind. Na afloop van de toets periode analyseert de intern begeleider van de Springschans, Gabrielle, de resultaten op kind-, groeps- en schoolniveau. Met de leerkracht wordt dan bekeken of de leerling gegroeid is volgens de lijn die wij passend vinden bij de mogelijkheden van het kind. Het totaalbeeld van het kind geeft aan hoe wij ons onderwijs moeten aanpassen op de onderwijsbehoeften van het kind. Met het team en de directie wordt er gekeken hoe de Springschans het doet als school. Waar liggen er kansen en wat gaat er al goed? Geen cito in Groep 1-2 Op de Springschans gebruiken wij het kleuterobservatiesysteem KIJK. Deze volgt de ontwikkeling van de kleuter als geheel op basis van hun leeftijd. Er wordt dus niet alleen gekeken naar de cognitieve ontwikkeling maar ook naar de sociaal-emotionele, motorische en spraak-taalontwikkeling. Daarnaast gebruiken de leerkrachten de groepsplannen om de individuele ondersteuningsbehoeften van een kind te omschrijven. In deze plannen staan ook de doelen omschreven waarnaar we streven om aan de leervoorwaarden van groep 3 te voldoen. Tot slot nog even dit: Het heeft geen zin om te oefenen voor een toets of er teveel nadruk op te leggen. Wel is het zinvol om te zorgen dat een kind goed uitgerust is en geen afspraken onder schooltijd heeft op de momenten dat de toets weken gaande zijn. Voor kinderen is het belastend als zij apart van de groep getoetst moeten worden omdat zij op dat moment in de tandartsstoel zaten. Het zou fijn zijn als dat buiten de schooltijden om gebeurt.