´╗┐
Nieuws van de MR
Sinds het begin van het school jaar hebben er inmiddels al weer twee MR vergaderingen plaatsgevonden. In deze MR vergaderingen hebben we onder andere gesproken over de Risico Inventarisatie & Evaluatie van de Springschans en de actiepunten die daar uit zijn gekomen. Tevens hebben we gekeken naar het financieel verslag van 2018 en de begroting voor 2020- 2023. Gijs heeft de MR bijgepraat over het Team Ontwikkel Plan (TOP) en de geplande onderdelen daarvan voor het schooljaar 2019-2020. Uit deze geplande onderdelen is het jaarplan 2019-2020 voort gekomen. Tevens heeft de MR zelf nog een jaarplan gemaakt voor aankomend schooljaar waar de speerpunten voor 2019-2020 in staan. Speerpunten zijn onder andere de verkeersituatie om de school en het vandalisme op het schoolplein buiten schooltijd. Vanaf volgend schooljaar komt er een vacature in de MR voor een ouder. Ben jij diegene die 4-5 x per jaar met andere ouders en teamleden van De Springschans wil meedenken en meepraten over het schoolbeleid? Meld je dan nu alvast aan! Stuur een email naar mr.springschans@isobscholen.nl of spreek 1 van onze MR leden op school aan! Meer info? https://www.obsdespringschans.nl/index.php?section=2&page=223 Met vriendelijke groet, Namens de MR, Kim Tam Penningmeester/Secretaris