Op school hebben wij een leerlingenraad. In de leerlingenraad zitten kinderen van groep 6,7 en 8. Van elke klas twee kinderen. Samen met Gijs Nolet beslissen wij of er nog iets moet gebeuren op school, zoals dieren in de aula en meer speeltoestellen op het plein.

De vriendelijke groeten van de kinderen uit de leerlingenraad.

Verslag leerlingenraad 27 oktober 2020;

In de leerlingenraad zitten nu zeven kinderen uit groep 6, 7 en 8. Bij de leerlingenraad praten we met Meester Gijs over dingen die we kunnen doen op school, wat we kunnen veranderen en nog meer dingen. Bijvoorbeeld praten we nu over het kerstdiner op school en hoe we dat gaan doen als het niet door kan gaan door corona. Met de leerlingenraad hebben we ook een brievenbus gemaakt waar kinderen hun ideeën in kunnen doen. Bij een vergadering maken we dan de bus open en kijken wat voor ideeën de kinderen hebben. Toen we vorig jaar een aantal goeden ideeën hadden die we ook echt kunnen uitvoeren maakten we daar een lijstje van en gingen we langs de klassen, want dan mochten de kinderen stemmen op het idee die zij het beste vinden. Vorig jaar hadden de meesten kinderen gestemd op de hele school snappet dus heeft Meester Gijs dat geregeld. We willen proberen dat er ongeveer per jaar een klas bij komt, want elke klas heeft goede ideeën. En kinderen denken anders dan volwassen. In de leerlingenraad hebben we ook een voorzitter (Noël) en een notulist (Mette). Elk jaar wordt er een nieuwe voorzitter gekozen en notulist.