Links


Hier vindt u tips voor interessante websites aan ouders.

Algemeen  

ISOB
Gemeente Heiloo
GGD 
Ministerie van OC&W
Onderwijsinspectie
Vereniging voor openbaar onderwijs


Ouderverenigingen

Balans
Pharos 


Voortgezet onderwijs

Clusius College
Willem Blaeu
PCC
Bonhoeffer
J.P.Thijsse
Murmellius
BSG


Verkeer

Veilig Verkeer Nederland
School op seef


Veilig internet

Kenniscentrum Jeugd en Media
De Kinderconsument
Kennisnet
Internetsoa
Mijn kind Online
Yurls


ICT

ICT webwinkel voor onderwijs


Voor kinderen

Rekentuin
Topo leren door oefenen


www.isob.net
www.heiloo.nl
www.ggdhollandsnoorden.nl
www.minocw.nl/onderwijs
www.onderwijsinspectie.nl
www.voo.nl

 
www.balansdigitaal.nl
www.pharosnl.nl

 
www.clusius.nl/castricum
www.willemblaeu.nl
www.pcc.nu
www.bonhoeffer.nl
www.jpthijsse.nl
www.murmellius.nl
www.berger-sg.nl

 
www.veiligverkeernederland.nl
www.schoolopseef.nl

 
www.mijnkindonline.nl
www.dekinderconsument.nl
www.diplomaveiliginternet.nl
www.internetsoa.nl
www.i-respect.nl
www.yurls.netwww.surfspot.nlwww.rekentuin.nl
www.brujon.net/topo