Laatste nieuws 
update 18 oktober
18-10-2020 13:29
In de herfstvakantie zijn de landelijke maatregelen rond Corona door het kabinet aangescherpt. 
Er is op dit moment geen aanscherping voor het basisonderwijs.
lees meer ...
enquete thuisonderwijs
15-10-2020 14:10
Tijdens en kort na de periode van ‘thuisonderwijs’ heeft de school een eigen enquête uitgezet. Onze school is aangemeld voor de monitor Hybride onderwijs. In lees meer ...
leerlingenaantallen
12-10-2020 14:09
.Ons leerlingaantal groeit. Wij onderzoeken of na de kerstvakantie een extra kleutergroep opgestart kan worden. Of we dit kunnen realiseren hangt af van financiële middelen lees meer ...
Boekenmarkt
06-10-2020 14:11
Traditioneel sluiten wij de Kinderboekenweek altijd af met de Boekenmarkt. Op donderdag 8 oktober vanaf 14.00 uur kunnen de kinderen vanaf groep 3 hun boeken weer op een kleedje lees meer ...
Dag van de leerkracht
04-10-2020 14:07
Op 5 oktober, de dag van de leraar, vindt er een bijzondere activiteit plaats vanuit ISOB. Lodewijk Asscher zal ons manifest, dat we tijdens onze stakingsdagen gemaakt hebben, in lees meer ...
Nieuws van de OAC
02-10-2020 14:11
Ouder Activiteiten Commissie 2020-2021
Begin van ieder nieuw schooljaar ontvangt u een mail waarin gevraagd wordt om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Deze lees meer ...
update Corona
02-10-2020 14:07
Wel of niet thuisblijven bij klachten?
De regels hiervoor zijn bijgesteld. Voor alle kinderen van 0
t/m groep 8 gelden nu dezelfde afspraken. Ze mogen wel
lees meer ...
nieuws van de directie
02-10-2020 14:04
In de afgelopen weken hebben enkele kinderen en
leerkrachten corona gerelateerde klachten gehad. We
handelen dan strikt volgens het protocol. Om AVG redenen
lees meer ...
nieuws van de MR
01-09-2020 14:38
Het schooljaar is alweer begonnen en binnen de MR, zijn we weer aan het opstarten. De vergaderdata voor dit schooljaar zijn bijna rond. De eerste vergadering zal eind september lees meer ...
01-09-2020 14:36
lees meer ...
Ontwikkeling
01-09-2020 14:36
Dit schooljaar zijn we in de groepen 3 t/m 8 gestart met Snappet
rekenen. Dit is één van de ontwikkelingen van de school. Met de
verschillende bouwen lees meer ...
informatieavonden en oudergesprekken
20-08-2020 14:19

De afgelopen weken hebben de groepen 3 tot en met 7 citotoetsen gemaakt. Deze toetsen zijn goed geanalyseerd en de nieuwe groepsplannen voor komend lees meer ...

Voorstellen nieuwe collega's
01-08-2020 14:17

Rick van Teylingen stelt zich voor:

Hallo Springschansers! Ik ben meester Rick en volgend jaar kom ik bij jullie op school lees meer ...

Fotowedstrijd
29-07-2020 14:21

Zoals u afgelopen jaren gewend bent krijgen de kinderen aan het einde van dit schooljaar ook een verrassing van de OAC. De bedoeling is dat de kinderen in lees meer ...

Opening schooljaar 2020-2021
13-07-2020 10:05
SPETTERENDE OPENING VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR op dinsdag 18 augustus !!
DANS, zang, MIME, theater, salsa, AFRIKAANS, samba, BRAZILIAANS………..
De lees meer ...
Wisselochtend
27-06-2020 14:20

Op donderdag 2 juli is er in elke groep een wenmoment met de nieuwe leerkrachten van de kinderen. Alle kinderen zijn dan 1,5 uur met elkaar in het nieuwe lees meer ...

Wisselochtend
26-06-2020 10:04
Op donderdag 2 juli is er Wisselochtend! Dit houdt in dat iedereen een kort moment heeft om
kennis te maken met zijn juf of meester van volgend schooljaar. lees meer ...
nieuws van de directie
22-06-2020 14:16

Aan het motto van de school ‘samen leren samen leven’, hebben we dit schooljaar op bijzondere wijze uitvoering gegeven. U met uw kinderen voor lees meer ...

update 21 juni
21-06-2020 12:42
Update 21 juni

Beste ouders van De Springschans,

Gedurende deze weken na de start van 8 juni is er een enkel kind dat last heeft van neusverkoudheid. lees meer ...
update 10 juni
10-06-2020 09:14
Beste ouders van De Springschans,   Het voelt bijna weer als vanouds om alle kinderen van De Springschans gezamenlijk te ontvangen. Wij hopen dat wij u ook weer snel lees meer ...
nieuws van de directie
05-06-2020 10:03
Wij krijgen enkele signalen over het continurooster, het wordt
gewaardeerd; met de MR is vastgelegd dat in 2021 een
enquête uitgezet wordt. Contractueel zijn lees meer ...
05-06-2020 10:00
lees meer ...
updat 4 juni
04-06-2020 13:32
Beste ouders en kinderen van De Springschans,

De school mag op 8 juni 2020 weer helemaal open. Nog steeds onder strenge voorwaarden. Alle maatregelen zijn bedoeld lees meer ...
update 29 mei
29-05-2020 12:48
Beste ouders van De Springschans,   Het protocol voor de opstart van 8 juni heeft even op zich laten wachten. In de bijlage treft u een brief aan van Robert Smid, onze lees meer ...
update 25 mei
25-05-2020 14:46
Beste ouders van De Springschans,

Woensdag a.s. ontvangen wij het protocol van het ministerie over de opstart op 8 juni 2020. Daarna berichten wij u hoe we lees meer ...
start
18-05-2020 08:02
De juffen en meesters besteden bij de her-start veel aandacht op school aan de emotionele kant van het leven in deze tijd. Daarnaast werken we aan het in beeld krijgen van de lees meer ...
nieuws van de directie
13-05-2020 08:00
Ja! Jullie kinderen zijn er weer. Bijzonder fijn om ze weer te zien.
Namens het gehele team bedankt voor jullie inzet en samenwerking
in een tijd dat alles anders lees meer ...
update 14 april
14-04-2020 15:24
Beste ouders van De Springschans,

Nog twee weken tot de meivakantie. 

In het directieoverleg van de scholen van ISOB stemmen we regelmatig af lees meer ...
update 7 april
07-04-2020 15:39

Steeds beter en meer zijn we de werkplannen voor de kinderen aan het bijschaven. Fijn om van ouders ook terug te krijgen wat werkt en wat niet werkt. We proberen voor alle lees meer ...
update 3 april
03-04-2020 15:55

Beste ouders,

Volgende week start week 4 van het thuisonderwijs. 

Onze aanpak voor het thuisonderwijs wordt beredeneerd en planmatig vormgegeven. Met lees meer ...

update 31 maart
01-04-2020 13:38
Bij het afsturen van deze update is nog niet bekend hoe lang de scholen nog gesloten blijven.
Een groot aantal ouders heeft gereageerd op de enquête over het lees meer ...
update 27 maart
27-03-2020 15:37
Beste ouders van De Springschans,

Een warm bericht;

Beste juffen en meesters,

Zouden jullie misschien (via de nieuwsbrief of zo) aan lees meer ...
update 25 maart
25-03-2020 17:13
Beste ouders,

Wat goed om te zien dat iedereen 'op gepaste afstand' het pakket voor week twee heeft opgehaald.
Vanmiddag heeft ons team via ZOOM lees meer ...
update 24 maart
24-03-2020 13:38
Beste ouders van De Springschans,

Week 2 Springschans thuis:
Maandag 23 maart is  telefonisch contact geweest met het team. De collega's geven aan lees meer ...
update 20 maart
20-03-2020 15:30
Beste ouders van De Springschans,

De eerste week thuisonderwijs zit erop. Heeft u ervaringen die u met ons wilt delen, dan horen we die graag. Stuur ze ons s.v.p. lees meer ...
update 19 maart
19-03-2020 17:15
Dit is de vierde dag van thuisonderwijs.“De belangrijkste stap die je nu kunt nemen, is er eentje terug doen” , de sociale afstand, dat zijn we niet gewend lees meer ...
update 18 maart
18-03-2020 13:50

Beste ouders van De Springschans,

 

lees meer ...

update Corona
17-03-2020 09:36
Beste ouders,

Gisteren, 16 maart, heeft u van ons informatie ontvangen over kinderopvang en het thuiswerken. Het team heeft de schouders eronder gezet.
Naast lees meer ...
17-03-2020 09:35
lees meer ...
internet en mediagebruik
04-03-2020 15:38
Onze kinderen groeien op in een tijd waarin internet en media niet meer weg te denken zijn. Ook op school komen kinderen in aanraking met deze informatie. In ons onderwijs lees meer ...
thema post in de kleuterbouw
02-03-2020 15:39
In de kleuterbouw zijn we gestart met het thema post. De kinderen leren van alles over brieven, adressen, postzegels en postbodes. Iedere dag mogen er twee postbodes een ronde lees meer ...
nieuws van de directie
28-02-2020 15:36
Wij volgen de site van de GGD/RIVM (ggdhollandsnoorden.nl)
als raadgever met betrekking tot het handelen ten aanzien
van het Corona virus. Op dit moment is er geen lees meer ...
Bibliotheek op school
12-02-2020 15:41
Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind.
Daarom doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school*.
lees meer ...
Nieuws van de IB'er
10-02-2020 15:38
Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord (VIN)
Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Denk aan de leraren op
school, de huisarts of een lees meer ...
Nieuws van de MR
05-02-2020 15:40
Op 22 januari jl. is de eerste MR vergadering geweest van 2020. In deze vergadering heeft Gijs
de definitieve en tevens vastgestelde begroting gedeeld met de MR. Het te lees meer ...
nieuws van de directie
31-01-2020 15:56
Juf Mieke en meester Sander, zijn na hun opleiding van twee jaar en eindbeoordeling, geslaagd als gecertificeerd leerkracht basisonderwijs.
Van harte gefeliciteerd!
lees meer ...
Staking
14-01-2020 14:39
Het kalenderjaar 2020 is op De Springschans goed van start gegaan. Het is fijn om te zien dat de kinderen de eerste dag na de kerstvakantie enthousiast de school in komen en er lees meer ...
Leefstijl
13-01-2020 11:35
Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. Wij rondden onlangs het tweede thema over communicatie af. Deze week beginnen lees meer ...
Nieuws van de IB-er
03-01-2020 11:32
Cito-toetsen Twee keer per jaar nemen wij bij onze leerlingen een Cito toets af. Eind januari/ begin februari 2019 nemen wij voor het eerst in dit schooljaar de Citotoetsen af lees meer ...
Nieuws van de MR
03-01-2020 11:11
Sinds het begin van het school jaar hebben er inmiddels al weer twee MR vergaderingen plaatsgevonden. In deze MR vergaderingen hebben we onder andere gesproken over de lees meer ...
Kunstkoets
31-12-2019 11:33
Na de kerstvakantie gaan de groepen aan de slag met het thema “de wereld in het klein.”. Wij zullen dit thema allemaal toewerken naar de openavond van donderdag 11 lees meer ...
Nieuws van de directie
20-12-2019 11:27
Het is hartverwarmend om te ervaren dat ouders, kinderen en het team er voor elkaar zijn in tijden dat een gezin groot verdriet heeft. 2019 sluiten we op een bijzondere wijze lees meer ...