Wat kunt u met de MR

Als MR vertegenwoordigen we team en ouders. Het is altijd prettig om van de achterban te horen of de koers die we volgen de juiste is. Wij horen daarom graag van ouders en personeelsleden hoe zij over bepaalde zaken denken of welke ideeën er leven. Als er een onderwerp is waarbij de MR bevoegdheid heeft of een rol kan spelen dan nemen wij het graag mee in het overleg met de schoolleiding. Onder 'wie is de MR' vindt u een fotootje en de contactgegevens van de MR-leden. Vaak is rond de schooltijden wel een MR-lid te vinden in de school of op het schoolplein!


MR vergaderingen

U bent welkom om de MR-vergadering als toehoorder bij te wonen en te luisteren naar wat wordt besproken. U mag aan het begin van de MR-vergadering het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan of andere zaken waar u de aandacht van de MR op wil vestigen. Het gaat hierbij om zaken die belangrijk zijn voor de gehele school, voor meerdere leerlingen of om zaken die op langere termijn spelen. De MR is niet de plek om individuele kwesties over leerlingen, ouders of personeelsleden te bespreken. In dat geval bespreekt u de vraag of kwestie met een leerkracht of de directie. Als u het woord wilt voeren dan vragen wij u dat ruim van te voren te melden bij de secretaris van de MR of bij één van de MR-leden. U kunt ons daarvoor gewoon aanspreken op school of een e-mail sturen. De MR zal in overleg met u vaststellen of het onderwerp thuis hoort in de MR-vergadering en wanneer u kunt inspreken.


Vergaderdata, agenda’s en verslagen

De vergaderdata van de MR voor het schooljaar 2015-2016 zijn als volgt vastgesteld:
- 26 september 2016- notulen
- 29 november 2016- notulen
- 25 januari 2017- notulen
- 6 april 2017
- 22 mei 2017
- 27 juni 2017