Wie is de MR?De medezeggenschapsraad van De Springschans bestaat uit acht leden; vier personeelsleden (personeelsgeleding) en vier ouders (oudergeleding). U kunt contact opnemen met de MR via het e-mailadres mr.springschans@isobscholen.nl of met één van de MR-leden die hieronder staan vermeld.

Op dit moment zijn de volgende mensen actief in de MR:

Personeelsgeleding
 
    Ellen van Dam
lid
 
Docent groep 5

 
ellen.vandam@isobscholen.nl
 
    Lobke Insing
secretaris
Docent groep 4 lobke.insing@isobscholen.nl
    Rivka van den Heuvel
lid
 
Docent groep 3

 
rivka.vandenheuvel@isobscholen.nl
 

Oudergeleding
 
Sylvie Griffioen

 
Moeder van Roel (groep 7a)
 
 
Saskia Burden
voorzitter
 
Moeder van Lily  en Dean ( groep 7b en groep 1/2)
06-38544537
saskia@burden.nl


 
Kim Tam
penningmeester
 
Moeder van Nina (groep 3)