nieuws van de MR
Beste ouders, Afgelopen maandag 26 september hebben we in onze nieuwe bezetting de eerste MR vergadering van het jaar gehouden. Er was direct genoeg te bespreken onder andere het jaarplan van de MR. Hierin staan o.a. onze doelen, missies, taakverdeling en het vergaderrooster met de te behandelen onderwerpen. U kunt deze online inzien op de website onder het kopje MR. Voor de zomervakantie ontving u informatie over het aanpassen van de schooltijden, zoals u zich misschien herinnert was deze tweeledig. * 1) de aanpassing van de starttijd m.i.v. het huidige schooljaar. Starten om 8.35 ipv 8.45 met een inloop van 5 minuten i.p.v. 10 minuten. Nu is het echter zo dat vanaf dag 1 (30-8-2016) de deuren al om 8.25 opengaan waardoor de inloop nog steeds 10 minuten is. Tot op heden zijn er geen grote problemen waargenomen. Mocht u nog input willen geven dan kan dat op info.springschans@isobscholen.nl * 2) modernere schooltijden vanaf het schooljaar 2018/19 met gelijke lestijden voor zowel onder- als bovenbouw. Dit punt gaat ons als MR wel het hele jaar bezighouden! Om tot een gedegen voorstel te komen is heel wat onderzoek nodig, ook de nieuwe cao voor het onderwijs speelt een rol bij de invulling hiervan. Daarom hebben we nu een stappenplan opgezet. De te nemen stappen zijn: - oprichten werkteam leraren; het lijkt ons het meest logisch dat het team van leraren tot een rooster of roosters komt waarin zij zich allemaal kunnen vinden. - Dit/deze voorstel(len) wordt in de eerstvolgende MR vergadering van november besproken. - wat zijn de gevolgen van het rooster m.b.t. cao, klopt alles en is het werkbaar. - in de vergadering van januari instemming verkrijgen van de MR. - communicatie naar de ouders Ik hoor u denken: "Krijgen we dan een continue rooster?" Dat zou kunnen maar het is geen gegeven feit. En waarom wel of niet en wat is beter? Daarover stond deze week een leuk artikel in het nieuws: http://www.rtlnieuws.nl/editienl/continurooster-of-lange-pauze-wat-is-beter-voor-je-kind Ten slotte de schoolgids 2016/17, een heel boekwerk van ruim 50 pagina's waarin alles staat waar de Springschans voor staat, hoe de schoolzaken worden geregeld etc. Deze staat vanaf volgende week online. Mocht u tijd over hebben kijk het eens door!