schooltijden woensdag
Vanaf woensdag 22 oktober worden de lestijden op de woendag van de onder- en bovenbouw gelijk getrokken. Alle groepen zullen voortaan om 12.30 uur uit zijn.