nieuws van de intern begeleider
De afgelopen week hebben de leerlingen van groep 8 de IEP toets gemaakt.  Gelukkig hangt het tegenwoordig niet meer van 1 toets af naar waar een kind naar toe verwezen wordt na de basisschool. Gedurende de basisschool leren we het kind goed kennen. We zien dan hoe een kind zichzelf ontwikkelt, waar hun sterke en zwakke kanten liggen en hoe hun leerstijl is. We zien of ze doorzettingsvermogen hebben, uitdagingen aangaan, zelfstandig zijn en zelfvertrouwen hebben.         We krijgen na zoveel jaar een compleet beeld van een kind zodat we een goede inschatting kunnen maken welk type vervolgonderwijs het beste past bij hun mogelijkheden.  Opvallend dit jaar is dat  de huidige groep 8 over veel middelbare scholen zullen uitwaaieren. In onderstaand circeldiagram ziet u hoe de spreiding is verdeeld.     Na de citoperiode van januari/februari is er een groeps-brede en school-brede analyse gemaakt zodat wij per leerjaar doelen kunnen stellen per vakgebied welke extra onze aandacht behoeft. Op deze wijze willen wij direct invloed uitoefenen op het leerproces om zodoende het beste uit ieder kind te halen.  Eind mei/begin juni hebben de kinderen opnieuw een citoperiode waarin hun leervorderingen getoetst worden. Van belang is dat het zichtbaar is dat een kind- binnen zijn eigen vermogens- ontwikkeling laat zien.  Als een kind goed in zijn vel zit en met plezier naar school gaat zal een kind eerder floreren. Het team van de Springschans hecht dan ook veel waarde aan het contact met de ouders omtrent het welzijn van uw kind. Mocht u hierover toch zorg hebben schroom dan niet om dan naar de leerkracht van uw kind te stappen. Samen kunnen we kijken naar mogelijke oplossingen om te zorgen dat uw kind weer met meer plezier naar school gaat. Daar profiteren we immers allemaal van!