Leefstijl
Vanaf komende week gaan wij in alle klassen weer beginnen met de Leefstijl-lessen. De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen vaardigheden te leren die in de samenleving onmisbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan samen spelen, samenwerken, praten en luisteren, rekening houden met elkaar, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen, opkomen voor jezelf en doordachte beslissingen nemen. Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit de volgende zes thema’s: Thema 1 De groep? Dat zijn wij! Thema 2 Praten en luisteren Thema 3 Ken je dat gevoel? Thema 4 Ik vertrouw op mij! Thema 5 Allemaal anders, iedereen gelijk Thema 6 Lekker gezond Ieder thema bestaat uit vier lessen. Alle groepen werken tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accenten worden gelegd. Geen enkele leefstijlles is hetzelfde. Kinderen doen samen spelletjes, luisteren naar verhalen, spelen toneel, bespreken onderwerpen in groepjes of met de hele klas, en maken opdrachten in een werkboek. Voor elk thema krijgt u van de leerkrachten van uw kind een nieuwsbrief over het komende thema; specifiek gericht op de groep van uw kind.