Resultaten enquete schooltijden
Onder de ouders is een enquête afgenomen met betrekking tot lunchtijd, schooltijden en alternatieven. Hierbij het rapport en een samenvatting van de resultaten. In de samenvatting leest u ook ons tijdpad. Downloads - Rapportage 'Onderzoek naar huidige schooltijden en alternatieven en de lunch' - Samenvatting