Nieuws van de MR
Afgelopen maanden zijn er binnen de MR een aantal wisseling geweest, Maartje van der Vaart is er door toenemende it-taken uit gestapt en Rivka van den Heuvel is er bijgekomen. Lobke Insing is nu de secretaris. Afgelopen vergaderingen hebben wij ons vooral gebogen over de voorgang mbt het werven van een nieuwe directeur, waarover in deze Info meer staat geschreven. Een ander punt is de vernieuwde schooltijden, hierom is discussie ontstaan die wij ter harte hebben genomen en dit daarom hebben besproken met René Roders. Hij informeert u hier verder over. En dan ook nog de verkeerssituatie rondom de school. We hebben contact gezocht met de MR van de Radboudschool om te zien of we als twee scholen samen meer kunnen bereiken bij de gemeente. Ons doel is om in het nieuwe jaar naar de gemeente te gaan met een werkbaar plan waar beide scholen achterstaan. Wij begrijpen dat we de auto’s niet kunnen weren bij school maar willen u nogmaals vragen om indien mogelijk lopend of met de fiets te komen en als u wel met de auto komt deze dan te parkeren op de daarvoor bestemde plekken en niet de bermen in de woonwijk en hoeken van de straat. Op die manier blijven de oversteek plekken (Molenweg/Breedelaan) iig overzichtelijk. Mocht u vragen hebben of input willen geven dan kan dat op mr.springschans@isobscholen.nl. Tot slot wensen wij u vast fijne feestdagen. Saskia, Ruth, Marit, Lobke, Ellen en Rivka