Laatste nieuws 
nieuws van de directie
03-12-2021 10:10

Op 1 december hebben we met veel plezier het Sinterklaasfeest gevierd. Geheel in stijl van de duurzame ontwikkelingen van de school, met aankomst in een elektrisch voertuig. Fijn

lees meer ...
Sinterklaas
15-11-2021 13:17

Woensdag 1 december komt Sinterklaas ons weer verblijden met een bezoek. Hij zal tussen 8.45 en 9.00 aankomen. We verwachten de kinderen op de normale tijd met hun jas aan in de

lees meer ...
Oproep
05-11-2021 13:15

Heb je een onderwijsbevoegdheid, of ken
je iemand die je kan verleiden om bij ons bestuur te komen
werken? De grootstedelijke problematiek met betrekking tot

lees meer ...
Springbucks
02-11-2021 13:16

Een afvaardiging van leerlingen uit groep 7 heeft een
bedrijfsplan gemaakt, verzamelt spullen en tuigt de CC op. De
naam wordt SPRINGBUCKS. Binnenkort gaan ze open.

lees meer ...
groei en herinrichting school
29-10-2021 13:14

na de kerstvakantie zijn er drie
kleutergroepen 1/ 2. De ouders van deze groepen worden
hierover apart geïnformeerd. Voor één groep creëren

lees meer ...
nieuws van de MR
11-10-2021 11:05

In onze eerste meeting van het jaar hebben we vooral gesproken over hoe de extra middelen die tot beschikking zijn gesteld voor de periode na De Pandemie. Het NPO (nationaal

lees meer ...
nieuws van de directie
01-10-2021 11:04

Genieten jullie ook zo van het feit dat elkaar ontmoeten bijna weer normaal mag?  Vanaf maandag 27 september mag de 1,5 meter losgelaten worden en is de quarantaine regel

lees meer ...
Nieuws van de directie
04-09-2021 20:03

 

Met het Waterspektakel openingsfeest, het spetterende theater Hilaria en de officiële ingebruikname van het watertappunt door burgemeester mevrouw Ten

lees meer ...
Nieuws van de directie
19-08-2021 18:58

Nog een paar nachtjes slapen en we gaan elkaar weer zien.
Fijn!
De spetterende afsluiting in het Baafje was zeer geslaagd en
is door velen van jullie

lees meer ...
Baafje!
05-07-2021 14:08

8 juli gaan we met groep 1 tot en met groep 7 naar het Baafje.

Alle kinderen komen om 10.00 uur naar het Baafje, waar ze samen met de leerkracht voor de deur

lees meer ...
nieuws van de directie
02-07-2021 14:07

Het schooljaar loopt ten einde. Vanaf februari 2020 beleefden we samen een tijd die anders is dan we hadden kunnen voorspellen. De fijne dagelijkse routine van naar school gaan,

lees meer ...
Nieuws van de OAC
21-06-2021 12:15
lees meer ...
nieuws van de intern begeleider
14-06-2021 12:14

IEP-eindtoets
De uitslag van de IEP-eindtoets groep 8 is vorige week, na enige vertraging, naar de Springschans verstuurd. En wat zijn we trots op onze leerlingen!

lees meer ...
Nieuws van de directie
04-06-2021 12:12

Spetterend het jaar uit en spetterend het jaar in! De
ontwikkelingen zijn gunstig, we gaan deze moeilijke tijd van
ons afspoelen. De kinderen starten daarmee op 8

lees meer ...
Nieuws van de directie
23-04-2021 12:41

De jonge kinderen in groep 1 en 2 zijn helemaal vol van het
thema Pluk van de Petteflat. Een auto met een hijskraan, zelf
experimenteren, de flat van Puk bouwen met

lees meer ...
Springschans opleidingsschool
14-04-2021 12:42

Wij zien het als een maatschappelijke taak om nieuwe mensen een opleidingsplek te bieden. Nieuwe onderwijsassistenten en leerkrachten zijn hard nodig. Alle groepen op De

lees meer ...
Nationale Buitenlesdag
08-04-2021 12:41

Op 13 april doen wij met onze school mee aan de Nationale Buitenlesdag. Dit is een initiatief van Jantje Beton en IVN, waarmee zij alle basisscholen in Nederland oproepen om les

lees meer ...
Nieuws van de directie
01-04-2021 12:43

We kijken terug naar de maand maart waarbij, op enkele
dagen na, de kinderen onderwijs konden genieten in school.
Elke dag is het, vooral ook voor u en de kinderen,

lees meer ...
update traject schooltijden
01-03-2021 10:36

Afgelopen maandag heeft de tweede bijeenkomst van de
werkgroep ‘Schooltijden’ onder begeleiding van
AndereSchooltijden.nl plaatsgevonden. In deze

lees meer ...
ouder- en leerlingtevredenheid
23-02-2021 10:33

In de maand maart vragen wij u deel te nemen aan de
oudertevredenheid enquête. Een hoog deelname percentage is
belangrijk om een betrouwbare uitslag te

lees meer ...
nieuws van de directie
18-02-2021 10:32

Heerlijk om uw kind(eren) weer in school te hebben. Fijn dat
we met elkaar scherp houden voor wat daarvoor op dit
moment nodig is. In de maand maart blijven we het

lees meer ...
Nieuws van de MR
15-02-2021 12:05

In de afgelopen nieuwsbrief hebben we vermeld dat we in gesprek zijn met de directie over de schooltijden. Hierin hebben wij jullie uitgenodigd om eventuele vragen en opmerkingen

lees meer ...
studiedagen
05-02-2021 12:04

Op 8 en 9 februari en op 1 en 2 maart hadden wij studiedagen
gepland staan. Voor de continuïteit van het onderwijs vinden
wij het belangrijk om de kinderen op

lees meer ...
Protocol Covid
01-02-2021 12:03

Ter herinnering; Volwassenen betreden de school op afspraak.
Ouders komen alleen in school als zij gezond zijn. Ontsmetten
hun handen bij de ingang. Houden ruim 1,5

lees meer ...
Frisse herstart!
01-02-2021 12:02

Ja! Het ziet ernaar uit dat we op 8 februari weer open mogen.
Wij staan te popelen om iedereen weer te zien. De school is
enorm onder handen genomen. Fris

lees meer ...
Leefstijl thema 4
20-01-2021 11:18

Vanaf 18 januari starten wij met het vierde Leefstijlthema; ik vertrouw op mij!
Dit thema gaat over zelfvertrouwen. Dat is meer dan enkel het vertrouwen van kinderen en

lees meer ...
Kunstkoets
15-01-2021 11:17

Vanaf 18 januari beginnen we met het thema Kunst!
Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 krijgen dan ook les over verschillende kunstenaars en… we gaan allemaal

lees meer ...
18-12-2020 11:17
lees meer ...
nieuws van de directie
18-12-2020 11:16

Op maandag 14 december 2020 werd bekend dat de scholen
wederom gesloten worden voor onderwijs op locatie. Op de valreep van de kerstvakantie gaat Nederland en De

lees meer ...
18-12-2020 11:13
lees meer ...
Thema doorzaamheid; tekst van Loek en Jasmijn
14-12-2020 13:51

Twee weken geleden kwam mevrouw Karlijn.
Zij ging ons vertellen over recyclen, over dieren die doodgaan door plastic. En we kregen een vuilniszak mee naar huis en toen

lees meer ...
leefstijl thema 3
11-12-2020 13:51

In alle groepen zijn wij begonnen met een nieuw thema Ken je dat gevoel?
 
De mens kent veel verschillende emoties en iedere taal beschikt over een groot scala

lees meer ...
Kerst
07-12-2020 13:49

Omdat de traditionele kerstmaaltijd dit jaar helaas niet door kan gaan hebben we een alternatief programma samengesteld. Donderdag 17 december werken we voor 1 dag met een continu

lees meer ...
27-11-2020 13:50
lees meer ...
Sinterklaas
27-11-2020 13:49

Sinterklaas komt ons op woensdag 2 december een bezoekje brengen. Helaas hebben we besloten dat we hem dit jaar niet welkom heten op het plein. Dit om de anderhalve meter op

lees meer ...
nieuws van de directie
27-11-2020 13:48

In overleg met de MR hebben we besloten om dit jaar het kerstfeest niet op de avond te vieren. We hebben daar lang met elkaar over gesproken. Het kerstfeest is namelijk mede door

lees meer ...
27-11-2020 13:46
lees meer ...
Sinterklaas
16-11-2020 13:57

Sinterklaas komt ons op woensdag 2 december een bezoekje brengen. Helaas hebben we besloten dat we hem dit jaar niet welkom heten op het plein. Dit om de anderhalve meter op het

lees meer ...
Ouderhulp gevraagd
09-11-2020 13:57

Lezen is een belangrijk vak dat jullie kinderen leren tijdens de basisschooltijd. Om leesplezier te vergroten beschikken we op de Springschans over een schitterende bibliotheek

lees meer ...
Nieuws van de leerlingenraad
02-11-2020 13:56

In de leerlingenraad zitten nu zeven kinderen uit groep 6, 7 en 8. Bij de leerlingenraad praten we met Meester Gijs over dingen die we kunnen doen op school, wat we kunnen

lees meer ...
nieuws van de MR
30-10-2020 13:55

Op 29 september is de eerste MR vergadering van het jaar weer
geweest. In deze vergadering zijn weer verschillende zaken met de
Directie besproken, zoals het

lees meer ...
nieuws van de directie
30-10-2020 13:54

Per 20 oktober heeft er een update plaatsgevonden van het Covid
Protocol voor het basisonderwijs. De aanpassingen t.o.v. de vorige
zijn gering. Als u het protocol

lees meer ...
update 18 oktober
18-10-2020 13:29

In de herfstvakantie zijn de landelijke maatregelen rond Corona door het kabinet aangescherpt. 
Er is op dit moment geen aanscherping voor het basisonderwijs.

lees meer ...
enquete thuisonderwijs
15-10-2020 14:10

Tijdens en kort na de periode van ‘thuisonderwijs’ heeft de school een eigen enquête uitgezet. Onze school is aangemeld voor de monitor Hybride onderwijs. In

lees meer ...
leerlingenaantallen
12-10-2020 14:09

.Ons leerlingaantal groeit. Wij onderzoeken of na de kerstvakantie een extra kleutergroep opgestart kan worden. Of we dit kunnen realiseren hangt af van financiële middelen

lees meer ...
Boekenmarkt
06-10-2020 14:11

Traditioneel sluiten wij de Kinderboekenweek altijd af met de Boekenmarkt. Op donderdag 8 oktober vanaf 14.00 uur kunnen de kinderen vanaf groep 3 hun boeken weer op een kleedje

lees meer ...
Dag van de leerkracht
04-10-2020 14:07

Op 5 oktober, de dag van de leraar, vindt er een bijzondere activiteit plaats vanuit ISOB. Lodewijk Asscher zal ons manifest, dat we tijdens onze stakingsdagen gemaakt hebben, in

lees meer ...
Nieuws van de OAC
02-10-2020 14:11

Ouder Activiteiten Commissie 2020-2021
Begin van ieder nieuw schooljaar ontvangt u een mail waarin gevraagd wordt om de vrijwillige ouderbijdrage over te maken. Deze

lees meer ...
update Corona
02-10-2020 14:07

Wel of niet thuisblijven bij klachten?
De regels hiervoor zijn bijgesteld. Voor alle kinderen van 0
t/m groep 8 gelden nu dezelfde afspraken. Ze mogen wel

lees meer ...
nieuws van de directie
02-10-2020 14:04

In de afgelopen weken hebben enkele kinderen en
leerkrachten corona gerelateerde klachten gehad. We
handelen dan strikt volgens het protocol. Om AVG redenen

lees meer ...
nieuws van de MR
01-09-2020 14:38

Het schooljaar is alweer begonnen en binnen de MR, zijn we weer aan het opstarten. De vergaderdata voor dit schooljaar zijn bijna rond. De eerste vergadering zal eind september

lees meer ...
01-09-2020 14:36
lees meer ...
Ontwikkeling
01-09-2020 14:36

Dit schooljaar zijn we in de groepen 3 t/m 8 gestart met Snappet
rekenen. Dit is één van de ontwikkelingen van de school. Met de
verschillende bouwen

lees meer ...
informatieavonden en oudergesprekken
20-08-2020 14:19

De afgelopen weken hebben de groepen 3 tot en met 7 citotoetsen gemaakt. Deze toetsen zijn goed geanalyseerd en de nieuwe groepsplannen voor komend

lees meer ...
Voorstellen nieuwe collega's
01-08-2020 14:17

Rick van Teylingen stelt zich voor:

Hallo Springschansers! Ik ben meester Rick en volgend jaar kom ik bij jullie op school

lees meer ...
Fotowedstrijd
29-07-2020 14:21

Zoals u afgelopen jaren gewend bent krijgen de kinderen aan het einde van dit schooljaar ook een verrassing van de OAC. De bedoeling is dat de kinderen in

lees meer ...
Opening schooljaar 2020-2021
13-07-2020 10:05

SPETTERENDE OPENING VAN HET NIEUWE SCHOOLJAAR op dinsdag 18 augustus !!
DANS, zang, MIME, theater, salsa, AFRIKAANS, samba, BRAZILIAANS………..
De

lees meer ...
Wisselochtend
27-06-2020 14:20

Op donderdag 2 juli is er in elke groep een wenmoment met de nieuwe leerkrachten van de kinderen. Alle kinderen zijn dan 1,5 uur met elkaar in het nieuwe

lees meer ...
Wisselochtend
26-06-2020 10:04

Op donderdag 2 juli is er Wisselochtend! Dit houdt in dat iedereen een kort moment heeft om
kennis te maken met zijn juf of meester van volgend schooljaar.

lees meer ...
nieuws van de directie
22-06-2020 14:16

Aan het motto van de school ‘samen leren samen leven’, hebben we dit schooljaar op bijzondere wijze uitvoering gegeven. U met uw kinderen voor

lees meer ...
update 21 juni
21-06-2020 12:42

Update 21 juni

Beste ouders van De Springschans,

Gedurende deze weken na de start van 8 juni is er een enkel kind dat last heeft van neusverkoudheid.

lees meer ...
update 10 juni
10-06-2020 09:14

Beste ouders van De Springschans,   Het voelt bijna weer als vanouds om alle kinderen van De Springschans gezamenlijk te ontvangen. Wij hopen dat wij u ook weer snel

lees meer ...
nieuws van de directie
05-06-2020 10:03

Wij krijgen enkele signalen over het continurooster, het wordt
gewaardeerd; met de MR is vastgelegd dat in 2021 een
enquête uitgezet wordt. Contractueel zijn

lees meer ...
05-06-2020 10:00
lees meer ...
updat 4 juni
04-06-2020 13:32

Beste ouders en kinderen van De Springschans,

De school mag op 8 juni 2020 weer helemaal open. Nog steeds onder strenge voorwaarden. Alle maatregelen zijn bedoeld

lees meer ...
update 29 mei
29-05-2020 12:48

Beste ouders van De Springschans,   Het protocol voor de opstart van 8 juni heeft even op zich laten wachten. In de bijlage treft u een brief aan van Robert Smid, onze

lees meer ...
update 25 mei
25-05-2020 14:46

Beste ouders van De Springschans,

Woensdag a.s. ontvangen wij het protocol van het ministerie over de opstart op 8 juni 2020. Daarna berichten wij u hoe we

lees meer ...
start
18-05-2020 08:02

De juffen en meesters besteden bij de her-start veel aandacht op school aan de emotionele kant van het leven in deze tijd. Daarnaast werken we aan het in beeld krijgen van de

lees meer ...
nieuws van de directie
13-05-2020 08:00

Ja! Jullie kinderen zijn er weer. Bijzonder fijn om ze weer te zien.
Namens het gehele team bedankt voor jullie inzet en samenwerking
in een tijd dat alles anders

lees meer ...
update 14 april
14-04-2020 15:24

Beste ouders van De Springschans,

Nog twee weken tot de meivakantie. 

In het directieoverleg van de scholen van ISOB stemmen we regelmatig af

lees meer ...
update 7 april
07-04-2020 15:39

Steeds beter en meer zijn we de werkplannen voor de kinderen aan het bijschaven. Fijn om van ouders ook terug te krijgen wat werkt en wat niet werkt. We proberen voor alle lees meer ...
update 3 april
03-04-2020 15:55

Beste ouders,

Volgende week start week 4 van het thuisonderwijs. 

Onze aanpak voor het thuisonderwijs wordt beredeneerd en planmatig vormgegeven. Met

lees meer ...
update 31 maart
01-04-2020 13:38

Bij het afsturen van deze update is nog niet bekend hoe lang de scholen nog gesloten blijven.
Een groot aantal ouders heeft gereageerd op de enquête over het

lees meer ...
update 27 maart
27-03-2020 15:37

Beste ouders van De Springschans,

Een warm bericht;

Beste juffen en meesters,

Zouden jullie misschien (via de nieuwsbrief of zo) aan

lees meer ...
update 25 maart
25-03-2020 17:13

Beste ouders,

Wat goed om te zien dat iedereen 'op gepaste afstand' het pakket voor week twee heeft opgehaald.
Vanmiddag heeft ons team via ZOOM

lees meer ...
update 24 maart
24-03-2020 13:38

Beste ouders van De Springschans,

Week 2 Springschans thuis:
Maandag 23 maart is  telefonisch contact geweest met het team. De collega's geven aan

lees meer ...
update 20 maart
20-03-2020 15:30

Beste ouders van De Springschans,

De eerste week thuisonderwijs zit erop. Heeft u ervaringen die u met ons wilt delen, dan horen we die graag. Stuur ze ons s.v.p.

lees meer ...
update 19 maart
19-03-2020 17:15

Dit is de vierde dag van thuisonderwijs.“De belangrijkste stap die je nu kunt nemen, is er eentje terug doen” , de sociale afstand, dat zijn we niet gewend

lees meer ...
update 18 maart
18-03-2020 13:50

Beste ouders van De Springschans,

 

lees meer ...
update Corona
17-03-2020 09:36

Beste ouders,

Gisteren, 16 maart, heeft u van ons informatie ontvangen over kinderopvang en het thuiswerken. Het team heeft de schouders eronder gezet.
Naast

lees meer ...
17-03-2020 09:35
lees meer ...
internet en mediagebruik
04-03-2020 15:38

Onze kinderen groeien op in een tijd waarin internet en media niet meer weg te denken zijn. Ook op school komen kinderen in aanraking met deze informatie. In ons onderwijs

lees meer ...
thema post in de kleuterbouw
02-03-2020 15:39

In de kleuterbouw zijn we gestart met het thema post. De kinderen leren van alles over brieven, adressen, postzegels en postbodes. Iedere dag mogen er twee postbodes een ronde

lees meer ...
nieuws van de directie
28-02-2020 15:36

Wij volgen de site van de GGD/RIVM (ggdhollandsnoorden.nl)
als raadgever met betrekking tot het handelen ten aanzien
van het Corona virus. Op dit moment is er geen

lees meer ...
Bibliotheek op school
12-02-2020 15:41

Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind.
Daarom doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school*.

lees meer ...
Nieuws van de IB'er
10-02-2020 15:38

Vroeg samenwerken In Noord-Holland Noord (VIN)
Kinderen en jongeren hebben in hun leven te maken met professionals. Denk aan de leraren op
school, de huisarts of een

lees meer ...
Nieuws van de MR
05-02-2020 15:40

Op 22 januari jl. is de eerste MR vergadering geweest van 2020. In deze vergadering heeft Gijs
de definitieve en tevens vastgestelde begroting gedeeld met de MR. Het te

lees meer ...
nieuws van de directie
31-01-2020 15:56

Juf Mieke en meester Sander, zijn na hun opleiding van twee jaar en eindbeoordeling, geslaagd als gecertificeerd leerkracht basisonderwijs.
Van harte gefeliciteerd!

lees meer ...
Staking
14-01-2020 14:39

Het kalenderjaar 2020 is op De Springschans goed van start gegaan. Het is fijn om te zien dat de kinderen de eerste dag na de kerstvakantie enthousiast de school in komen en er

lees meer ...
Leefstijl
13-01-2020 11:35

Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. Wij rondden onlangs het tweede thema over communicatie af. Deze week beginnen

lees meer ...
Nieuws van de IB-er
03-01-2020 11:32

Cito-toetsen Twee keer per jaar nemen wij bij onze leerlingen een Cito toets af. Eind januari/ begin februari 2019 nemen wij voor het eerst in dit schooljaar de Citotoetsen af

lees meer ...
Nieuws van de MR
03-01-2020 11:11

Sinds het begin van het school jaar hebben er inmiddels al weer twee MR vergaderingen plaatsgevonden. In deze MR vergaderingen hebben we onder andere gesproken over de

lees meer ...
Kunstkoets
31-12-2019 11:33

Na de kerstvakantie gaan de groepen aan de slag met het thema “de wereld in het klein.”. Wij zullen dit thema allemaal toewerken naar de openavond van donderdag 11

lees meer ...
Nieuws van de directie
20-12-2019 11:27

Het is hartverwarmend om te ervaren dat ouders, kinderen en het team er voor elkaar zijn in tijden dat een gezin groot verdriet heeft. 2019 sluiten we op een bijzondere wijze

lees meer ...
Kerst
09-12-2019 11:12

We zitten nu nog in de Sinterklaassferen maar de voorbereidingen zijn ook al getroffen voor de kerstviering. Elke klas organiseert een kerst knutselmoment. U krijgt van de eigen

lees meer ...
Nieuws van de OAC
09-12-2019 11:09

Het Kerstfeest op de Springschans staat weer voor de deur. Voor de kinderen en voor u. Op donderdag 19 december is er weer het jaarlijks kerstdiner voor de kinderen en bent u van

lees meer ...
Sinterklaas
29-11-2019 11:11

Woensdag 4 december komt Sinterklaas ons weer verblijden met een bezoek. Hij zal tussen 8.45 en 9.00 aankomen. We verwachten de kinderen op de normale tijd met hun jas aan in de

lees meer ...
Nieuws van de directie
29-11-2019 11:07

Is het u opgevallen wat een toffe ouders we hier op De Springschans hebben? Nu de school ingericht voor het feest van Sinterklaas en de plannen voor de kerst liggen klaar. Zelfs

lees meer ...
nieuws van de OAC
14-11-2019 14:41

Het schooljaar is voortvarend begonnen met de opening van het jaar en de schoolreisjes zitten er inmiddels ook alweer op. Er staan ook weer talloze nieuwe activiteiten op de

lees meer ...
stakingsdag
04-11-2019 22:19

Een groot deel van ons team is van plan om op 6 november te gaan staken. Dat betekent dat de school geheel gesloten blijft en dat uw kind(eren) niet naar school

lees meer ...
Nieuws van de directie
17-10-2019 16:17

U bent ondertussen gewend aan de overwegende positieve berichtgeving van ons over de dagelijkse gang van zaken op De Springschans. Zonder op te scheppen, er gebeuren mooie

lees meer ...
Boekenmarkt
04-10-2019 16:21

De Kinderboekenweek gaat binnenkort weer van start. In de klassen zal er op verschillende manieren aandacht besteed worden. Een aantal groepen krijgen een les in de Bibliotheek

lees meer ...
nieuws van de directie
26-09-2019 09:41

De vijfde week van het schooljaar is in volle gang. Iedereen is weer gewend en heerlijk aan de slag. Wij kijken terug op een geslaagde studiedag voor alle medewerkers van de

lees meer ...
Nieuws van de MR
23-09-2019 16:45

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en de eerste MR vergadering staat gepland op 30 September. In de bezetting van de MR is dit jaar geen verandering, Lobke Insing, Ellen van

lees meer ...
Bibliotheek op school
16-09-2019 16:42

Leerlingen van de Springschans kunnen op school gebruikmaken van een speciaal digitaal leerlingenportaal van de Bibliotheek. Dit wordt op school gebruikt om boeken te lenen en te

lees meer ...
nieuws van de intern begeleider
09-09-2019 16:45

Verlies en rouwverwerking bij kinderen. Wanneer uw kind te maken heeft met verlies van een dierbare, iemand ernstig ziek wordt, of als ouders besluiten uit elkaar te gaan, dan

lees meer ...
nieuws van de directie
05-09-2019 16:40

Fijn dat uw kind(eren) er weer zijn. Natuurlijk soms nog even wennen, dat dagelijks naar school gaan. In de eerste weken maken de teamleden samen met de kinderen, met behulp van

lees meer ...
feestdag!
22-07-2019 16:00

Op 27 augustus komt Circus Tadaa! bij ons op school. Circus Tadaa! verzorgt circusdagen voor scholen en workshops voor bedrijven. Alle leerlingen zullen kennis maken met de

lees meer ...
nieuws van de directie
10-07-2019 10:20

Het team van De Springschans kijkt terug op een fijn schooljaar 2018-2019. Er is veel geleerd en geleefd. Sprankelende beelden op onze website spreken boekdelen. In augustus 2018

lees meer ...
wisselochtend
09-07-2019 10:24

Donderdagochtend 11 juli gaan alle leerlingen kennismaken met de leerkrachten van volgend schooljaar. Iedereen begint deze ochtend in zijn of haar eigen klas. Voor de pauze

lees meer ...
nieuws van de bibliotheek
08-07-2019 10:24

De Bibliotheek op School (dBos) en Schoolwise. Leerlingen van de Springschans kunnen op school gebruikmaken van een speciaal digitaal leerlingenportaal van de Bibliotheek. Dit

lees meer ...
Nieuws van meester Bert
04-07-2019 10:18

Beste lezers, Wat had ik een prachtig afscheid vrijdag 28 juni. De kinderen hebben genoten van de spellen die op het plein stonden en het ijsje toe.  De OAC heeft voor

lees meer ...
Voortgezet Onderwijs Week
10-06-2019 19:16

4 tot en met 9 juli heeft groep 8 Voortgezet Onderwijs Week. In deze dagen werken we zoals het op de middelbare school gaat. De kinderen hebben dus een ander rooster dan ze

lees meer ...
Leefstijl en Mediawijsheid
05-06-2019 19:18

Na de Hemelvaart zullen de bovenbouwgroepen tijdens de Leefstijllessen aan de slag gaan met Mediawijsheid. De onderwerpen waar we mee aan de gang gaan zijn: Groep 6: WIE BEN

lees meer ...
Nieuws van de intern begeleider
03-06-2019 19:17

Regelmatig gaan intern begeleiders naar scholing, cursussen of bijeenkomsten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Ook zijn er diverse netwerken tussen intern

lees meer ...
nieuws van de directie
29-05-2019 19:15

Op 8 mei zijn wij met ouders in gesprek geweest over de schoolontwikkeling van De Springschans. Een kleine samenvatting; Ons startpunt is het beginpunt van een nieuw schoolplan

lees meer ...
Sportdagen
13-05-2019 14:57

Donderdag 23 mei houden we een sportdag voor groep 6, 7 en 8 . Deze vindt plaats bij Trias en het HSVterrein. We doen verschillende atletiekonderdelen,o.a. sprint, verspringen en

lees meer ...
Leefstijl
06-05-2019 14:57

Wij beginnen deze week met een nieuw leefstijlthema: Allemaal anders, iedereen gelijk. De titel dekt de lading van de inhoud van de lessen heel goed: kinderen worden zich bewust

lees meer ...
Voortgezet Onderwijs Week
01-05-2019 14:56

4 tot en met 9 juli  heeft groep 8 Voortgezet Onderwijs Week. In deze dagen werken we zoals het op de middelbare school gaat. De kinderen hebben dus een ander rooster dan ze

lees meer ...
nieuw thema onderbouw
29-04-2019 16:13

Na de meivakantie starten de groepen 1 t/m 4 met een nieuw thema: Langs de waterkant. Bij dit thema hebben we ook een uitje. Alle groepen gaan tijdens dit thema op bezoek bij

lees meer ...
Sportdag groep 6 t/m 8
22-04-2019 16:11

Donderdag 23 mei houden we een sportdag voor groep 6, 7 en 8 . Deze vindt plaats bij Trias en het HSV-terrein. We doen verschillende atletiekonderdelen,o.a. sprint, verspringen en

lees meer ...
nieuws van de intern begeleider
18-04-2019 14:55

De afgelopen week hebben de leerlingen van groep 8 de IEP toets gemaakt.  Gelukkig hangt het tegenwoordig niet meer van 1 toets af naar waar een kind naar toe verwezen wordt

lees meer ...
nieuws van de directie
18-04-2019 14:54

Om mee te beginnen.....veel plezier gewenst deze twee vakantie weken! Geniet van de lente, verkoop je spulletjes op Koningsdag, herdenk op 4 mei, vier de bevrijding en rust vooral

lees meer ...
Lente-ontbijt
10-04-2019 16:12

Op vrijdag 19 april, de laatste schooldag voor de meivakantie, vieren we een gezellige lentedag met de hele school. We ontbijten gezamenlijk in onze eigen klassen, gelijk als de

lees meer ...
Snappet
10-04-2019 16:08

Vanaf de maand mei gaan we in groep 4 en groep 6 een pilot draaien met Snappet. Dit zegt Snappet zelf: Over Snappet Ruim 2.800 basisscholen in Nederland werken inmiddels

lees meer ...
Avondvierdaagse 2019
05-04-2019 16:10

Dinsdag 11 juni t/m vrijdag 14 juni 2019 5 km per avond voor groep 1 t/m 4, start 18.30 uur 10 km per avond voor groep 5 t/m 8, start 18.15 uur De Noord-Hollandse

lees meer ...
Maalwaterrun
28-03-2019 16:09

Onlangs is de Buursportcoach langs geweest voor de inschrijvingen van de PCC Maalwaterrun. Voor wie de inschrijving gemist heeft is het nog mogelijk om in te schrijven via

lees meer ...
nieuws van de directie
28-03-2019 16:06

Dit schooljaar bouwt het team aan de stip op de horizon van De Springschans, 2019-2023. Dit gaat in nauw overleg met de leden van de MR. Zij hebben instemmingsbevoegdheid op het

lees meer ...
Natuurtuin klusdag
25-03-2019 14:13

Om alvast in de agenda te zetten: Zaterdag 6 april is er weer een natuurtuin klusdag. We starten om 9.30 uur en stoppen om 12.30 uur. Wie komt ons helpen? Elk uurtje is welkom!

lees meer ...
inschrijven Maalwaterrun
06-03-2019 14:12

Op zondag 14 april is de Maalwaterrun 2019. Op dinsdag 12 maart kunnen kinderen en ouders zich voor deze run inschrijven. Al het geld van de inschrijvingen gaat rechtstreeks naar

lees meer ...
directienieuws
28-02-2019 14:11

De inloopavond voor de vakantie hebben wij als een feestje ervaren. De enorme betrokkenheid van ouders bij het werk van hun kind en de groep voelt bijzonder

lees meer ...
Bibliotheek-hulp gevraagd
18-02-2019 13:55

Voor onze nieuwe bieb zoeken we voor de maandag- en de vrijdagochtend van 8.35 uur tot 9.00 uur hulpouders. De hulpouder helpt de kinderen met uitzoeken van geschikte boeken,

lees meer ...
Juf Ellen naar Kenia
11-02-2019 13:54

Van  woensdag 13 februari tot  zondag 24 februari zal juf Ellen op reis gaan. Zij  gaat met Teachers 4 Teachers,  12 dagen naar Kenia. Met  40 andere

lees meer ...
Openavond donderdag 15 februari
08-02-2019 13:53

Op donderdag 14 februari is de Openavond; waarbij u van harte bent uitgenodigd om te komen kijken in alle klassen. De openavond zal van 18 uur tot 19 uur zijn. 

lees meer ...
Nieuws van de directie
31-01-2019 13:52

Zoals u met Sinterklaas en Kerst heeft ervaren, is de ouderactiviteitencommissie (OAC) een zeer actieve club ouders die veel voor de school ondernemen. Dit versterkt enorm het

lees meer ...
citotoetsen
14-01-2019 10:13

Twee keer per jaar nemen wij bij onze leerlingen een Cito toets af Eind januari/ begin februari 2019 nemen wij voor het eerst in dit schooljaar de Citotoetsen  af bij onze

lees meer ...
Leestijl thema 3
07-01-2019 10:14

Zoals u weet werken wij op school met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. Wij rondden onlangs het tweede thema over communicatie af. Deze week beginnen

lees meer ...
Topondernemers
31-12-2018 10:14

Na de kerstvakantie gaan de groepen 1 t/m 4 aan de slag met het thema “muziek”  en de groepen 5 t/m 8 met het thema “derde wereld”. Wij zullen dit

lees meer ...
Van oud naar nieuw
20-12-2018 10:11

Het team van De Springschans kijkt terug op een fijn eerste half jaar. Naast de inzet op het leren van de basisvaardigheden hebben er tal van interessante activiteiten voor de

lees meer ...
Kerst
10-12-2018 10:34

Wij willen u alvast informeren over een aantal kerstactiviteiten.     1.Ons ouder-kerstorkest, onder leiding van Corinne Rensma,  komt  ook dit jaar

lees meer ...
Sinterklaas
29-11-2018 10:32

Woensdag 5 december komt Sinterklaas ons weer verblijden met een bezoek. Hij zal tussen 8.45 en 9.00 aankomen. We verwachten de kinderen op de normale tijd met hun jas aan in de

lees meer ...
inschrijvingen
29-11-2018 10:31

Heeft uw zoon of dochter een broertje of zusje die het komende jaar 4 jaar wordt, dan stellen wij het op prijs om hem of haar tijdig in te schrijven. Zodoende hebben wij een

lees meer ...
ICE games voor groep 5 t/m 8
07-11-2018 18:51

Op dinsdag 13 november doen de groepen 5 tot en met 8 mee met de ICE-GAMES op de Meent in Alkmaar. Tijdens het maximaal 2 uur durende programma worden onze leerlingen

lees meer ...
Rondleidingen
04-11-2018 18:50

De nieuwbouw in Heiloo trekt gezinnen met kinderen. De afgelopen maanden krijgen we vaak het verzoek om nieuwe ouders rond te leiden die op zoek zijn naar een goede school

lees meer ...
Oudergesprekken
22-10-2018 11:55

In november vinden de oudergesprekken weer plaats. U krijgt hiervoor een uitnodiging om in te schrijven via ouderportaal.  De gesprekken van november gaan over het sociale

lees meer ...
nieuws van de MR
08-10-2018 11:55

Afgelopen week is de MR weer voor de eerste keer dit schooljaar bijeen geweest. Twee nieuwe leden hebben zich voorgesteld: Kim Tam (penningmeester en ouder) en Sylvie Griffioen

lees meer ...
Boekenmarkt
03-10-2018 11:56

Op donderdagmiddag 18 oktober sluiten wij de Kinderboekenweek af met onze beroemde boekenmarkt! De markt begint om 14.30 uur en is om 15.15 uur afgelopen. De kinderen mogen deze

lees meer ...
Nieuws over onze bieb!
03-10-2018 11:54

Er zit schot in de bibliotheekklus.   De bibliotheek van onze school heeft inmiddels een prachtige oranje wand gekregen.  De boeken zijn gelabeld en opgehaald van

lees meer ...
Leefstijl
17-09-2018 16:37

Vanaf komende week gaan wij in alle klassen weer beginnen met de Leefstijl-lessen. De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen vaardigheden te leren die in de samenleving

lees meer ...
klusdag schoolplein
10-09-2018 16:36

Zaterdag 15 september 2018 is er van 9.30 tot 12.30 uur een klusdag op het plein. Wat betekent dat? We willen met zo veel mogelijk ouders het plein, met name de natuurkant, weer

lees meer ...
Feestdag!
01-09-2018 16:36

Op dinsdag 4 september verzorgen De Vuilnismannen TRASH XL op de Springschans. De dag wordt ingevuld met twee keer de interactieve voorstelling TRASH (een keer de onderbouw en

lees meer ...
Welkom!
01-09-2018 16:34

Beste ouders en kinderen van De Springschans, Per 1 augustus heb ik het stokje overgenomen van René Roders. In de nieuwsbrief van juni 2018 heb ik mij aan u voorgesteld.

lees meer ...
Feestdag!
28-07-2018 16:07

Op dinsdag 4 september verzorgen De Vuilnismannen TRASH XL op de Springschans. De dag wordt ingevuld met twee keer de interactieve voorstelling TRASH (een keer de onderbouw en

lees meer ...
Naschoolse cursussen schooljaar 2018-2019
10-07-2018 16:08

Op dinsdag 4 september verzorgen De Vuilnismannen TRASH XL op de Springschans. De dag wordt ingevuld met twee keer de interactieve voorstelling TRASH (een keer de onderbouw en

lees meer ...
Leefstijl thema 6
28-06-2018 16:09

We zijn gestart met het laatste leefstijlthema van dit jaar: Lekker gezond. In dit thema staan gezondheidsvaardigheden centraal. We besteden daarbij aandacht aan het belang

lees meer ...
Meester- en juffendag
28-06-2018 16:06

Op vrijdag 6 juli 2018 vieren wij meester en juffendag. Dit jaar doen wij dit op een spetterende wijze bij het Baafje. We verwachten de kinderen om 09:00 uur bij het Baafje. De

lees meer ...
Meester- en juffendag
18-06-2018 16:48

Op vrijdag 6 juli 2018 vieren wij meester en juffendag. Dit jaar doen wij dit op een spetterende wijze bij het Baafje. We verwachten de kinderen om 09:00 uur bij het Baafje. De

lees meer ...
BoS; Bibliotheek op school
14-06-2018 16:48

“Juf, ik kan niets vinden in de bibliotheek.” Dat hoorden we vaak. Door de bomen zagen we het bos niet meer. In samenwerking met de Bibliotheek van Heiloo gaan we

lees meer ...
citoweken
11-06-2018 16:46

Op 18 juni beginnen de laatste citotoetsen. De toetsen worden gedurende drie weken afgenomen. We willen u vragen afspraken met dokters, tandarts etc zoveel mogelijk na schooltijd

lees meer ...
schoolfotograaf
06-06-2018 16:47

Op dinsdag 12 juni komt de schoolfotograaf. Kinderen die broertjes en/of zusjes hebben die niet op school zitten kunnen samen tussen 8.00 uur en 8.30 uur op de foto.

lees meer ...
Sportdag bovenbouw
04-06-2018 16:45

Op 7 juni hebben we een sportdag voor de bovenbouw ( groep 6, 7 en 8). De dag begint om 09.00 uur en eindigt rond 14.15 uur. We spelen 3 teamspelen ( voetbal, slagbal en

lees meer ...
Voorstellen Gijs Nolet
31-05-2018 16:44

Beste ouders en kinderen van De Springschans, Betekenisvol en actueel onderwijs maken in reguliere en bijzondere scholen in Nederland is mijn passie. Ik ben schoolleider en

lees meer ...
sportdag groep 3,4,5
08-05-2018 18:43

25 mei is de sportdag voor groep 3,4 en 5. De organisatie voor deze dag ligt bij de kinderen van groep 7 en 8. De ouders van groep 3,4 en 5 zullen hier nog verdere

lees meer ...
BoS; Bibliotheek op school
29-04-2018 18:44

Donderdag 26 april hebben wij een overeenkomst getekend met de bibliotheek. Dit om kinderen vooral te stimuleren om meer te lezen, en zo aan hun taalontwikkeling te werken. Bijna

lees meer ...
IEP eindtoets groep 8
19-04-2018 19:17

Alle kinderen in groep 8 maken verplicht de eindtoets. De eindtoets meet het taal- en rekenniveau van de kinderen na 8 jaar basisschool. De IEP Eindtoets meet de verplichte

lees meer ...
benoeming nieuwe directeur
19-04-2018 09:11

Met genoegen kunnen wij meedelen dat de heer Gijs Nolet met ingang van 1 augustus 2018 benoemd zal worden als directeur OBS De Springschans. Het team van De Springschans is zeer

lees meer ...
Nationale Buitenlesdag
05-04-2018 19:15

De Springschans doet ook dit jaar weer mee aan de Nationale Buitenlesdag. Dit jaar zal deze op 10 april georganiseerd worden. Hieronder meer informatie over deze dag: Dinsdag 10

lees meer ...
formatie schooljaar 2017-2018
31-03-2018 19:10

Onlangs hebben we van het bestuur begrepen dat het aantal groepen dat de Springschans volgend jaar mag vormen opnieuw 9 is. Dit betekent concreet dat we volgend schooljaar 2

lees meer ...
voortgang procedure nieuwe directeur
27-03-2018 19:09

Op zaterdag 10 februari is de vacature voor de directeursfunctie verschenen in verschillende lokale en landelijke media en op de website van het wervings- en selectiebureau.

lees meer ...
Project Plastic Soep
15-03-2018 15:25

Samen met Let’s Do it Nederland is er een schoolbreed programma ontwikkeld over plastic-soep/zwerfafval bestaande uit meerdere gastlessen en storytelling voor alle groepen.

lees meer ...
NL Doet!
01-03-2018 15:24

Op vrijdag 9 maart doet groep 8 mee met NL doet. Via mevrouw van der Enk van de organisatie hebben de kinderen uitleg gekregen over 3 klussen. Ze kunnen kiezen voor: mee gaan

lees meer ...
jeugd- sportfonds
27-02-2018 13:18

Alle kinderen in Noord-Holland moeten kunnen sporten, niemand buitenspel! Vaak betalen ouders/verzorgers de sportactiviteiten van hun kind, maar als dat financieel niet mogelijk

lees meer ...
Natuurtuin
23-02-2018 15:25

We hebben een nog leukere en mooie natuurtuin gekregen! Met name achterin is er een hoop veranderd. Op de zandheuvel is een looppad van houtsnippers gemaakt met 5 uitgangen. Het

lees meer ...
enquête schooltijden
23-02-2018 15:22

Alle ouders hebben onlangs de uitnodiging gekregen om de enquête over de schooltijden in te vullen. Tot en met halverwege de krokusvakantie heeft u nog de gelegenheid uw

lees meer ...
Openavond
19-02-2018 13:16

Op donderdag 8 maart is er een Openavond bij ons op school. Van 18.15 uur tot 19.15 uur bent u van harte uitgenodigd te komen kijken in de klassen. We zullen u dan laten zien wat

lees meer ...
naschoolse cursussen
15-02-2018 13:16

Binnenkort zullen er weer twee nieuwe naschoolse cursussen starten. Voor groep 5 t/m 8 zal de cursus theater en film komen en voor de groepen 3 t/m 8 komt er een

lees meer ...
Schoolapp
12-02-2018 13:15

Veel ouders hebben inmiddels onze schoolapp geinstalleerd. Leerkrachten gebruiken bij belangrijke berichten ook de pushfunctie; u krijgt dan een melding op uw telefoon zodat u

lees meer ...
Nieuws van Mijs; leerling uit groep 7
02-02-2018 13:11

Hallo ik ben Mijs ik wil jullie iets vertellen over Opkikker en de Opkikkerdag Misschien heb je er al wel eens over gehoord. Het is een dag voor kinderen die dan bijvoorbeeld

lees meer ...
nieuws van directie en MR
02-02-2018 13:10

De informatieavond over het wel of niet invoeren van een continurooster is door ongeveer 50 ouders bezocht. Aan de hand van de presentatie werden veel zaken besproken en

lees meer ...
Schoolplein
25-01-2018 09:55

We zijn een onderhoud/aanvulling voor het schoolplein aan het voorbereiden met de organisatie Speelnatuur. Wat gaat er gebeuren? Het zand uit de zandbak wordt vervangen, de

lees meer ...
citoweken
20-01-2018 09:55

Eind januari nemen wij de Citotoetsen af bij onze leerlingen. Toetsen is voor veel scholen een middel om te kijken of het kind voldoende profiteert van het onderwijsaanbod dat de

lees meer ...
Basketbaktoernooi groep 7 en 8
10-01-2018 09:53

We zijn weer druk aan het basketballen!! Het toernooi met de basisscholen Meander, Elckerlyc en Zuidwester wordt in januari gespeeld. Woensdag 17 januari speelt groep 7 het

lees meer ...
Topondernemers
08-01-2018 09:52

Na de kerstvakantie starten we met TOP ondernemers weer met een nieuw thema, thema 2. Voor de groepen 3 en 4 heet het thema: Hier woon ik. De groepen 5 t/m 8 hebben als thema:

lees meer ...
Leefstijl thema 3
02-01-2018 09:51

Na de kerstvakantie beginnen we met het thema 3 “ Ken je dat gevoel?” in alle groepen. De mens kent veel verschillende emoties en iedere taal beschikt over een

lees meer ...
pushfunctie in schoolapp
30-12-2017 14:48

In de groepsruimte op de Website kunnen leerkrachten nieuws plaatsen wat alleen u als ouder kunt zien. Als dit een belangrijk bericht is zullen zij ook de pushfunctie gebruiken en

lees meer ...
HVO- nieuws
25-12-2017 14:52

Sinds dit schooljaar wordt er op de Springschans in de groepen 6, 7 en 8 HVO gegeven. Een korte impressie van waar we mee bezig zijn geweest: In groep 6 leren we elkaar beter

lees meer ...
Kunstkoets
25-12-2017 09:51

de weken tussen de kerstvakantie en de voorjaarsvakantie zullen alle groepen meedoen met het project van de Kunstkoets. De kinderen zullen elke week in halve groepen les gaan

lees meer ...
orientatie nieuwe schooltijden
21-12-2017 09:50

Op maandagavond 22 januari is er een informatieavond waarop wij u informeren over de komende enquête “nieuwe schooltijden”. We zullen uw uitleggen wat de

lees meer ...
Kerstnieuws
11-12-2017 14:50

We hebben een moeder bereid gevonden, het kerstorkest te begeleiden. Wij zijn hier heel blij mee. Op 3 momenten wordt onder schooltijd geoefend: 13- 20 en 21 dec. Een aantal

lees meer ...
Nieuws van de MR
08-12-2017 14:50

Afgelopen maanden zijn er binnen de MR een aantal wisseling geweest, Maartje van der Vaart is er door toenemende it-taken uit gestapt en Rivka van den Heuvel is er bijgekomen.

lees meer ...
wel of geen continurooster
06-12-2017 14:47

Vlak voor de zomervakantie ontving u een mededeling over het nieuwe rooster van de school met ingang van het schooljaar 2018-2019 (dus niet het huidige schooljaar). Kort na de

lees meer ...
Nieuws van de OAC
30-11-2017 14:51

Ondanks dat wij op school het Sint feest nog gaan vieren, willen we u vragen om hulp op 6 december voor het opruimen en aansluitend versieren van de school in kerstsferen.

lees meer ...
Sinterklaasnieuws
30-11-2017 14:49

Dinsdag 5 december komt Sinterklaas ons weer verblijden met een bezoek. Hij zal tussen 8.45 en 9.00 aankomen. We verwachten de kinderen op de normale tijd in de klas en we gaan

lees meer ...
procedure nieuwe directeur
30-11-2017 14:46

De procedure voor de werving, selectie en benoeming van een nieuwe directeur voor de Springschans gaat in januari 2018 van start. Het bestuur van de school heeft in overleg met

lees meer ...
Sportfonds
13-11-2017 10:06

Alle kinderen moeten kunnen sporten en aan culturele activiteiten meedoen Het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer een tijdje begonnen en daarmee ook het nieuwe sport- en

lees meer ...
Topondernemers
06-11-2017 10:04

Na de herfstvakantie starten we met TOP ondernemers weer met een nieuw thema, thema 6. Voor de groepen 3 en 4 heet het thema 1 t/m 15. De groepen 5 t/m 8 hebben als thema A t/m

lees meer ...
Leefstijl thema 2
31-10-2017 10:03

Na de herfstvakantie starten alle groepen met thema 2 van Leefstijl; Praten en luisteren. In dit hoofdstuk staat communicatie centraal; praten, luisteren en stil zijn. Allemaal

lees meer ...
ICE games voor groep 6 t/m 8
29-10-2017 10:05

Ijsbaan de Meent organiseert dit jaar de ICE-games. Het is een Olympisch programma met onder andere de volgende activiteiten: curling, biathlon, ice-bike, ijshockey en

lees meer ...
Oudergesprekken
29-10-2017 10:02

In de week van 6 november zijn de oudergesprekken in alle groepen. Deze gesprekken zullen in het teken staan van de sociaalemotionele ontwikkeling; hoe voelt uw kind zich in de

lees meer ...
Boekenmarkt 2017
06-10-2017 16:47

Elk jaar kent de Kinderboekenweek een leuk, stoer of spannend thema. Zo waren er in het verleden superhelden, reisverhalen en sport het thema van de Kinderboekenweek. In 2017

lees meer ...
Staking 5 oktober
01-10-2017 16:45

Op 5 oktober roepen de vakbonden AOb, CNV Onderwijs, FNV, FvOv samen met PO-inactie hun leden op om te staken voor een eerlijk salaris en een lagere werkdruk. Op de dag van de

lees meer ...
Promotie Evenement Techniek Alkmaar
25-09-2017 16:40

Op 19 oktober doen de groepen 7 en 8 mee aan het Promotie Evenement Techniek Alkmaar in het Sportpaleis in Alkmaar. . Vorig jaar in Hal25 hadden we een vliegende start met een

lees meer ...
Kinderpostzegelactie groep 7 en 8
16-09-2017 11:15

ONZE LEERLINGEN OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE! Vanaf woensdag  27 september a.s. gaan ruim 160.000 schoolkinderen op pad om kinderpostzegels en andere producten te

lees meer ...
schoolapp
08-09-2017 10:38

De Springschans heeft ook een app. Deze kunt u vinden door in de Appstore te zoeken naar Schoolsunited. Als u deze app download dan kunt u de Springschans vinden en via de

lees meer ...
Openingsfeest!
03-09-2017 10:36

Op donderdag 9 september zullen wij het schooljaar officieel feestelijk openen! Iedereen heeft hiervoor een mail gekregen met uitleg over deze dag. Om 14.00 uur is iedereen

lees meer ...
Even voorstellen; onze nieuwe leerkracht Chantal Althof
03-09-2017 10:36

Hallo allemaal! Mijn naam is Chantal Althof en ik mag komend schooljaar samen met juf Tineke les gaan geven in groep 6. Ik werk nu al 7 jaar als juf en kom nu van een school uit

lees meer ...
Leefstijl thema 1
16-08-2017 21:08

Na de zomervakantie zullen alle groepen starten met het eerste thema van onze methode Leefstijl. Dit thema heet “De groep? Dat zijn wij!” In deze lessenserie

lees meer ...
Naschoolse activiteiten
01-08-2017 21:09

Ook volgend schooljaar zullen wij weer een mooi aanbod hebben van naschoolse cursussen. De kinderen kunnen zich inschrijven voor typen, Mad Science, libdub maken, beweegkriebels,

lees meer ...
openingsfeest schooljaar 2017-2018
31-07-2017 21:04

Op donderdag 9 september zullen wij het schooljaar officieel feestelijk openen! De hele dag zullen alle kinderen meedoen aan workshops en aan het einde van de schooldag zullen wij

lees meer ...
Even voorstellen: René Roders
21-07-2017 21:03

Na de zomervakantie neem ik als waarnemend directeur de taken over van Dirk Brinkhuis. Ik zal zo'n 2 à 2,5 dag per week beschikbaar zijn. In overleg met het team

lees meer ...
pimp up de bieb
28-06-2017 21:10

De bibliotheek zal op de Springschans een geweldige metamorfose ondergaan, met de naam “Pimp up de bieb”. Bibliotheek Heiloo zal ons helpen met een “up to

lees meer ...
Wisselochtend
28-06-2017 21:05

Op woensdagochtend 19 juli is er de wisselochtend van 11.30 uur tot 12.30 uur. In dit uur zal uw kind kennismaken met de nieuwe leerkracht(-en) en eventueel nieuwe klasgenootjes.

lees meer ...
afscheid Dirk Brinkhuis
28-06-2017 21:02

Op donderdag 20 juli neemt Dirk Brinkhuis afscheid van ouders en kinderen van de Springschans en gaat hij met pensioen. We zullen deze dag tussen de middag picknicken op het

lees meer ...
nascchoolse cursussen
28-06-2017 19:58

Ook volgend schooljaar zullen wij weer een mooi aanbod hebben van naschoolse cursussen. De kinderen kunnen zich inschrijven voor typen, Mad Science, libdub maken, musicallessen,

lees meer ...
Leefstijl thema 6
15-06-2017 17:17

In het laatste thema van het schooljaar starten we met thema “lekker gezond”. In dit thema staan gezondheidsvaardigheden centraal. We besteden daarbij aandacht aan het

lees meer ...
staking 27 juni
12-06-2017 17:17

Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de toekomst

lees meer ...
Schoolfotograaf
08-06-2017 17:19

Dinsdag 13 juni komt de schoolfotograaf op school. Wilt u gebruik maken van de mogelijkheid om uw kind samen met broertjes en/of zusjes, die niet hier op school zitten, op de

lees meer ...
formatie schooljaar 2017-2018
31-05-2017 19:53

Wij zijn erg blij u te kunnen vertellen dat we volgend schooljaar met 9 groepen werken. Dit zal betekenen dat er twee groepen 1/2 zijn, een groep 3, groep 4, groep 5, twee

lees meer ...
Vakantie-bieb
26-05-2017 19:52

Lezen in de vakantie is leuk én slim! Via de Vakantiebieb kunt u e-boeken downloaden voor alle leeftijden. In de VakantieBieb staan ruim 30 e-books voor 6 t/m 18 jaar.

lees meer ...
Avondvierdaagse 2017
22-05-2017 11:29

Dinsdag 30 mei t/m vrijdag 02 juni  5 km per avond voor groep 1 t/m 4, start 18.30 uur  10 km per avond voor groep 5 t/m 8, start 18.15 uur     De

lees meer ...
Rabo AZ Voetbaltoer
15-05-2017 13:40

De kinderen van groep 7 en 8 hebben afgelopen weken hard gewerkt aan het project van Rabo AZ. Alle opdrachten zijn opgestuurd en nu is het afwachten of we een mooie voetbalclinic

lees meer ...
Presentatie naschoolse musicallessen
08-05-2017 11:27

Maandagmiddag 15 mei is de presentatie van de twee naschoolse musicalgroep. Om 16.45 uur zijn ouders, familie en vrienden welkom om te kijken naar beide groepen. De kinderen

lees meer ...
Citotoetsen
05-05-2017 19:54

Vanaf 6 juni tot eind juni zullen de groepen 1 t/m 7 citotoetsen maken. Wij willen u vragen afspraken met dokters, etc. zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Mocht dit

lees meer ...
Openingsdag schooljaar 2017-2018
01-05-2017 11:39

Het nieuwe schooljaar gaan we weer spetterend openen! Natuurlijk is het nog een verrassing wat we gaan doen, maar u kunt donderdag 7 september alvast in de agenda zetten voor een

lees meer ...
Leefstijl
30-04-2017 11:27

Na de meivakantie zullen alle groepen beginnen met de laatste twee thema’s van dit schooljaar. Het zal gaan om de thema’s: Allemaal anders, iedereen gelijk en Lekker

lees meer ...
Maalwaterrun 2017
19-04-2017 11:26

Op 9 april liepen heel veel kinderen en ouders mee bij de Maalwaterrun 2017. Wij zijn ontzettend blij met deze hoge opkomst, waardoor we volgend schooljaar weer allemaal mogen

lees meer ...
Nationale Buitenlesdag 2017
19-04-2017 11:25

Dinsdag 11 april 2017 deden wij mee aan de Nationale Buitenlesdag. Op deze dag gaven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties en

lees meer ...
Lente-ontbijt 2017
05-04-2017 11:43

Vrijdag 14 april is het jaarlijkse school-lenteontbijt. De oudere kinderen gaan deze ochtend ook paaseitjes verstoppen, die de jongere kinderen dan mogen zoeken.

lees meer ...
Modderdag
04-04-2017 11:36

Dinsdag 11 april 2017 doen wij  mee aan de Nationale Buitenlesdag. Op deze dag geven leerkrachten in heel Nederland buiten een les. Dat is niet alleen goed voor de

lees meer ...
Klusdag zaterdag 8 april
29-03-2017 11:42

Zaterdag 8 april is er weer een klusochtend voor het schoolplein van 9.30 tot 12.30 uur, of een uurtje in dit tijdblok.  Komt u ook helpen? Er is weer een hoop te doen en

lees meer ...
NL Doet!
29-03-2017 11:38

Kinderen van de basisscholen OBS de Springschans en van De Elckerlyc deden vrijdag 10 maart mee aan 6 verschillende projecten van NL Doet in Heiloo. Nl Doet is de grootste

lees meer ...
Maalwaterrun
29-03-2017 11:37

Al heel veel kinderen en ouders hebben zich inmiddels ingeschreven voor de Maalwaterrun van zondag 9 april. Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan kan dit ook digitaal via

lees meer ...
Maalwaterrun 2017
15-02-2017 09:48

  Voor de 9e keer organiseert de Rotary Club Heiloo in samenwerking met de buurtcoach Heiloo, AV Trias en de Sportraad Heiloo de PCC Maalwaterrun&walk 2017; het

lees meer ...
Rabo AZ tour 2017
01-02-2017 09:50

Vanaf februari doen de groepen 7 en 8 mee met de Rabo AZ Voetbaltoer. We werken deze maanden aan een lessenserie met de thema’s: voeding, respect, omgaan met geld en

lees meer ...
Waarom toetsen we eigenlijk?
18-01-2017 00:00

In de laatste week van januari 2017 en in de eerste week van februari 2017 staan de Citotoetsen weer voor de deur. Naast de methodetoetsen toetsen we 2 x keer in het jaar onze

lees meer ...
Topondernemers
05-01-2017 00:00

De afgelopen maanden zijn we met de methode Topondernemers begonnen. De vakken geschiedenis, biologie, aardrijkskunde en techniek worden nu geïntegreerd gegeven en de

lees meer ...
Voedselbank-actie van groep 7
28-12-2016 00:00

Afgelopen weken heeft groep 7 een mooie actie op touw gezet om voedsel in te zamelen voor de Voedselbank Alkmaar. Op woensdag 21 januari zijn Jet en Jin namens groep 7 naar de

lees meer ...
Studiemiddag "zelfvertrouwen en media"
24-12-2016 00:00

Maandagmiddag 19 december hadden de leerkrachten van groep 6, 7 en 8 een studiemiddag over zelfvertrouwen en (social)media. De beelden die kinderen te zien krijgen via alle

lees meer ...
Fijne vakantie en een heel goed 2017!
23-12-2016 00:00

Het team van de Springschans wenst iedereen een fijne vakantie en een heel goed 2017!

lees meer ...
EHBO bij kinderen voor ouders
22-12-2016 00:00

In november heeft een groep ouders en leerkrachten meegedaan aan de workshop "EHBO bij kinderen". Na een theoretisch gedeelte zijn we veel bezig geweest met de praktijk.

lees meer ...
Leefstijl
22-12-2016 00:00

Na de Kerstvakantie starten alle groepen met het derde thema van Leefstijl. Dit thema gaat over gevoelens. In deze lessen worden kinderen zich meer bewust van hun eigen gevoelens

lees meer ...
Leefstijl
12-12-2016 00:00

In de periode tussen de herfstvakantie en de kerstvakantie hebben alle groepen gewerkt aan thema twee van Leefstijl met als thema “jij vertelt, ik luister”. Na de

lees meer ...
zelfvertrouwen en mediaberichten
06-12-2016 00:00

Op maandagmiddag 19 dec hebben de leerkrachten van groep 6 tot en met 8 een studiemiddag met als onderwerp “zelfvertrouwen en mediaberichten”. De workshop geeft

lees meer ...
Actie Voedselbank groep 7
06-12-2016 00:00

Beste ouders van de Springschans. Wij, leerlingen van groep7 zijn bezig met een project over de Voedselbank. De voedselbank is een organisatie die mensen, die niet genoeg

lees meer ...
Sinterklaas
30-11-2016 00:00

Op maandag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest bij ons op school. Op deze dag hebben wij een continurooster en zijn de kinderen om 14.15u uit. De kinderen nemen deze dag

lees meer ...
cursus reanimatie bij baby en kind
28-11-2016 00:00

Op woensdagavond 25 januari is er een cursusavond voor ouders met als onderwerp "reanimatie bij baby en kind".  Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen

lees meer ...
Schoenzetten!
15-11-2016 00:00

Op dinsdag 29 november gaan alle kinderen op de Springschans hun schoen zetten en natuurlijk ook heeeeeeel mooi zingen.....

lees meer ...
Sinterklaasviering
14-11-2016 00:00

Onze Sinterklaasviering is dit jaar op 5 december. Op deze dag hebben alle groepen een continurooster en is iedereen om 14.15 uur uit. Het is de bedoeling dat iedereen deze dag

lees meer ...
EHBO bij kinderen voor ouders
31-10-2016 00:00

Voor het eerst gaan we starten met een cursus voor ouders na schooltijd. Het eerste onderwerp is EHBO. Voor dinsdag 15 november zijn nog een paar plekken vrij. U kunt

lees meer ...
Verkeersveiligheid
31-10-2016 00:00

We merken dat er weer meer kinderen met de auto naar school worden gebracht en het dus een stuk drukker is ‘s morgens bij school met auto’s. Wij willen u vragen uw

lees meer ...
start Leefstijl thema twee
24-10-2016 00:00

Deze week starten alle groepen met het tweede thema van Leefstijl; Praten en Luisteren. Communicatie zal in alle groepen komende weken centraal staan.

lees meer ...
naschoolse cursus schilderen
06-10-2016 00:00

Vanaf 17 november kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 na schooltijd de cursus "schilderen als de grootmeesters" volgen. De kinderen leren werken met verschillende

lees meer ...
opening schooljaar 2016-2017
29-09-2016 00:00

  Op maandag 5 september werd het schooljaar feestelijk geopend op de Springschans. De dag werd spectaculair geopend door de groep van 4XM! Gedurende de dag hebben alle

lees meer ...
leefstijl informatieavond
29-09-2016 00:00

Dinsdagavond 13 september was er op school een informatieavond over de methode Leefstijl. Met deze nieuwe methodiek sociaal-emotionele vaardigheden werken wij vanaf dit schooljaar

lees meer ...
EHBO bij kinderen voor ouders
29-09-2016 00:00

De Springschans zal ook voor ouders naschoolse activiteiten gaan aanbieden. De eerste workshop die wij zullen gaan aanbieden is EHBO bij kinderen. Deze workshop zal een avond in

lees meer ...
oproep verkeersbrigadiers
29-09-2016 00:00

Het schooljaar is al weer enkele weken oud. De kinderen gaan elke morgen met plezier naar school. Om ze veilig over te laten steken staan er op de Stationsweg verkeersbrigadiers.

lees meer ...
nieuws van de MR
19-09-2016 00:00

Beste ouders, Afgelopen maandag 26 september hebben we in onze nieuwe bezetting de eerste MR vergadering van het jaar gehouden. Er was direct genoeg te bespreken onder andere het

lees meer ...
Nieuws van de OAC
12-09-2016 00:00

  Het nieuwe schooljaar ging spetterend, feestelijk en hip van start! Met heerlijk nazomers weer en een ijsje ,om het begin nog eens extra te vieren. Wij als Oac zijn

lees meer ...
hoofdluisprotocol
05-09-2016 00:00

Op school hanteren wij een hoofdluisprotocol. Dit houdt in dat alle kinderen in de week na alle vakanties op hoofdluis worden gecontroleerd. Mocht er hoofdluis bij een van de

lees meer ...
opening schooljaar 2016-2017
04-09-2016 00:00

Maandag 5 september zullen wij het schooljaar officieel openen met een spetterende dag! Alle klassen zullen verschillende workshops volgen zoals breakdance, hiphop, cheerleading,

lees meer ...
leefstijl informatieavond
31-08-2016 00:00

Op 13 september nodigen wij u uit voor de Leefstijl- informatieavond. Op deze avond laten wij u zien hoe wij met Leefstijl werken en willen wij u vertellen wat uw bijdrage kan

lees meer ...
Studiedag Leefstijl
28-08-2016 00:00

Maandag 29 augustus begint het team met een studiedag Leefstijl. Dinsdag 30 augustus is de eerste schooldag voor de kinderen. Op naar een mooi schooljaar 2016-2017! 

lees meer ...
nieuw e-mailadres
22-08-2016 00:00

Vanaf heden maakt de Springschans gebruik van een nieuw e-mailadres. U kunt ons nu bereiken via info.springschans@isobscholen.nl

lees meer ...
opening schooljaar 2016-2017
19-08-2016 00:00

Komend schooljaar zullen wij het jaar officieel openen met een dag vol workshops voor alle groepen. Op maandag 5 september verzorgt de organisatie 4XM voor alle kinderen twee

lees meer ...
leefstijl
01-08-2016 00:00

Vanaf komend schooljaar starten wij met de hele school met de methodiek van Leefstijl. Leefstijl ontwikkelt educatief materiaal op het gebied van sociaal- emotionele

lees meer ...
nieuws van de MR
23-07-2016 00:00

Als MR willen we graag middels dit bericht aan u laten weten waar we ons het afgelopen jaar mee bezig hebben gehouden. Ook willen we van de gelegenheid gebruik maken om afscheid

lees meer ...
Nieuw rapport
20-07-2016 00:00

Vanaf komend schooljaar zullen wij starten met een nieuw rapport. Het eerste rapport zult u in februari ontvangen. De ingevulde items zijn in aantal afgenomen, de ruimte die

lees meer ...
Zomerlezen met de Vakantiebieb
15-07-2016 00:00

Kinderen die gedurende de zomervakantie bijna niet lezen, vallen maar liefst 1 tot 2 AVI-niveaus terug in hun leesontwikkeling, blijkt uit onderzoek. Door te blijven lezen in de

lees meer ...
Schoolpicknick
30-06-2016 00:00

  Op donderdag 14 juli willen we met alle kinderen picknicken op het plein. Het is de bedoeling dat iedereen zijn eigen lunchpakketje meeneemt en eventueel een kleedje om

lees meer ...
wisselochtend
30-06-2016 00:00

  Maandag 11 juli beginnen we de dag met een wisselmoment. De kinderen maken kennis met de leerkrachten van het komende schooljaar en er zullen verschillende

lees meer ...
avondvierdaagse 2016
30-06-2016 00:00

Bericht van de organisatie: Van 31 mei t/m 3 juni hebben rum 150 leerlingen meegelopen met de 4daagse. 4 dagen lang werden we langs de mooiste plekjes van Heiloo gevoerd. Het

lees meer ...
naschoolse zangcursus
27-06-2016 00:00
lees meer ...
schoolpicknick
24-06-2016 00:00

Op donderdag 15 juli is er als jaarafsluiting een picknick met de hele school. Wij willen vragen of iedereen die dag een lunchpakketje en kleedje mee wil nemen, zodat we met

lees meer ...
naschoolse activiteiten schooljaar 2016-2017
18-06-2016 00:00

Komend schooljaar zullen er meerdere naschoolse activiteiten worden aangeboden. De nadruk van het aanbod ligt nog wel op de wat oudere kinderen. Een van de redenen hiervoor is dat

lees meer ...
Meester- en juffendag
04-06-2016 00:00

Op vrijdag 17 juni vieren de leerkrachten hun verjaardagen. We gaan die ochtend in twee groepen een vossenjacht doen. De kinderen krijgen een route rondom de school en op die

lees meer ...
avondvierdaagse 2016
30-05-2016 00:00

Aanstaande dinsdag 31 mei begint de avond4daagse. De snoepjes zijn gekocht, de limonade ouders zijn ingepland, we hebben mooi weer besteld maar we hebben er vooral heel veel zin

lees meer ...
Sportdag groep 6,7 en 8 op 25 mei
05-05-2016 00:00

Op woensdag 25 mei is er weer een sportdag voor de groepen 6,7 en 8. De voorbereidingen voor deze dag zijn al in volle gang. Binnenkort krijgen we meer informatie over de

lees meer ...
Klusdag 14 mei
28-04-2016 00:00

Helaas kon onze vorige klusdag op het plein en in de natuurtuin niet doorgaan. Om deze reden is de klusdag verplaatst naar zaterdag 14 mei van half 10 tot half 1. Heeft u

lees meer ...
MR vraagt nieuwe leden voor de oudergeleding!
21-04-2016 00:00

    De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Met ingang van komend schooljaar (2016/2017) zullen twee ouders de MR verlaten. Erwin

lees meer ...
Schoolvoetbal 2016
21-04-2016 00:00

Afgelopen weken hebben groep 5 t/m 8 meegedaan met het schoolvoetbaltoernooi van Heiloo. Super goed om te zien hoe goed iedereen meedeed, lief voor elkaar was en elkaar stond aan

lees meer ...
naschoolse cursus yoga
11-04-2016 00:00

Na de meivakantie start ere en nieuwe naschoolse cursus yoga. De ze cursus zal 8 weken lang op de dinsdagmiddag gehouden worden in de speelzaal van de school. Heeft u vragen of

lees meer ...
Maalwaterrun 2016
07-04-2016 00:00

Vanaf 21 maart  is de inschrijving begonnen voor de Maalwaterrun. Super om te zien dat zo veel mensen voor de kinderen van de Springschans gaan rennen!! Heeft u zich nog

lees meer ...
Openavond thema "Plankenkoorts"
02-04-2016 00:00

Donderdag 7 april is onze openavond voor het thema “Plankenkoorts”. Wij zouden het leuk vinden als veel gezinnen zich zouden inschrijven voor het Openpodium! In alle

lees meer ...
Grote Rekendag!
01-04-2016 00:00

Op woendag 23 maart heeft de hele school meegedaan aan de Grote Rekendag. Het doel van deze dag was kinderen onderzoekend te laten rekenen. Want zelf ontdekken levert inzicht

lees meer ...
klusdag zaterdag 9 april
31-03-2016 00:00

Heeft u in de tuin planten en struiken staan die te groot zijn geworden? Wilt u planten aan de school schenken? Zaterdag 9 april is er weer een schoolplein- klusdag! U kunt u

lees meer ...
oproep nieuwe MR-leden
30-03-2016 00:00

De medezeggenschapsraad (MR)  bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. Met ingang van komend schooljaar (2016/2017) zullen twee ouders de MR verlaten. Erwin Huijzer omdat zijn

lees meer ...
Fijne Paasdagen!
25-03-2016 00:00

Vrijdag 25 maart hebben alle kinderen voor elkaar een mooi ontbijt gemaakt, wat zag het er allemaal mooi uit en wat was het gezellig!! Wij wensen alle kinderen en ouders een heel

lees meer ...
naschoolse cursussen schooljaar 2016-2017
21-03-2016 00:00

Dit schooljaar zijn wij begonnen met het aanbieden van verschillende naschoolse cursussen voor de kinderen. Inmiddels zijn wij druk bezig met het aanbod voor komend

lees meer ...
nieuwe toneelgordijnen op de Springschans
09-03-2016 00:00

Super blij zijn wij met onze nieuwe profesionele toneelgordijnen, die sinds deze week bij ons in de aula hangen!

lees meer ...
Maalwaterrun 2016
09-03-2016 00:00

Op maandag 21 maart kan iedereen zich inschrijven bij ons op school voor de Maalwaterrun 2016. Al het inschrijfgeld gaat direct naar de kinderen; we mogen al het geld gebruiken

lees meer ...
NL Doet!
01-03-2016 00:00

Groep 8 zal dit jaar meedoen aan de NL Doet! Dag. Op 11 maart zullen zij in drie groepen op verschillende plekken vrijwilligerswerk doen. Ze gaan onder andere een speurtocht

lees meer ...
naschoolse cursus yoga
29-02-2016 00:00

Vanaf dinsdag 10 mei zal er een naschoolse yogacursus beginnen die 8 weken zal duren. Er zal een groep starten voor groep 3 t/m 5 en een groep voor kinderen uit groep 6 t/m 8. Na

lees meer ...
methodiek sociale veiligheid
25-02-2016 00:00

Vanaf komend schooljaar zullen wij gaan werken met de methodiek Leefstijl. Wat is Leefstijl? Leefstijl is een programma dat kinderen vanaf de kinderopvang/peuterspeelzaal tot en

lees meer ...
nieuwe methode wereldorientatie; Topondernemers
15-02-2016 00:00

De samenleving is constant in verandering de afgelopen tijd. Van een industriële samenleving die in de vorige eeuw nog heel dominant was naar een kennis- of

lees meer ...
Maalwaterrun 2016
15-02-2016 00:00

Doe je (weer) mee met de Run? Zit je in de kleutergroep, doe mee met de Bambinirun! Zit je in een hogere groep, doe dan mee met de 2 kilometer loop. Als je 12 jaar bent mag je ook

lees meer ...
Maalwaterrun 2016
15-02-2016 00:00

Op 21 maart zal de Sportraad op het schoolplein staan voor de inschrijvingen voor de Maalwaterrun 2016. Wij hopen op een zo hoog mogelijke aantal inschrijvingen van kinderen

lees meer ...
naschoolse cursus striptekenen
12-02-2016 00:00

Vanaf donderdag 17 maart kunnen de kinderen van groep 5 t/m 8 meedoen aan een naschoolse cursus striptekenen. De cursus zal 10 donderdagmiddagen duren en de kinderen zullen onder

lees meer ...
tekenen voor toneelgordijnen
05-02-2016 00:00

Al onze kinderen gaan tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie in de tekenles een zo mooi mogelijke tekening maken. Daarvan worden dan wenskaarten, koffiemokken, placemats en

lees meer ...
nieuwe eindtoets groep 8; IEP
02-02-2016 00:00

Sinds vorig schooljaar maken alle leerlingen van groep 8 verplicht een eindtoets. Deze eindtoets meet de taal- en rekenvaardigheid van uw kind na het doorlopen van de

lees meer ...
naschoolse musicalcursus
28-01-2016 00:00

Vanaf donderdag 18 februari zullen er twee groepen gaan starten met de naschoolse musicalcursus van Sanne Mallant. De groepen zullen tien weken lang elke donderdag een uur

lees meer ...
oudergesprekken
28-01-2016 00:00

In de week van 22 februari vinden de oudergesprekken plaats naar aanleiding van het eerste rapport. Vanaf vrijdag 12 februari kunt u zich hiervoor opgeven via het

lees meer ...
Tevredenheidsonderzoeken
26-12-2015 00:00

In de maand oktober hebben zowel de ouders als de kinderen (vanaf groep 5) een tevredenheidsonderzoek ingevuld. Wij zijn erg blij met de resultaten van deze

lees meer ...
fijne vakantie en een heel goed 2016 gewenst!
18-12-2015 00:00

Het team van de Springschans wenst alle kinderen en ouders een hele fijne vakantie en een prachtig 2016!!

lees meer ...
Nieuwe houtsnippers in de bandenjungle!
17-12-2015 00:00

Heel erg blij zijn wij met de nieuwe snippers in onze bandenjungle!!

lees meer ...
kerstcafe
07-12-2015 00:00

  Donderdag 17 december zullen de kinderen gaan genieten van het kerstdiner op school. Het zou leuk zijn als ook de ouders die avond mee kunnen genieten! Eerst

lees meer ...
Kerst
06-12-2015 00:00

Het kerstfeest is op donderdagavond 17 december van 17.15uur tot 19.00

lees meer ...
Voorleeskampioen!
02-12-2015 00:00

Na een aantal spannende voorrondes is Fem gekozen tot de voorleeskampioen van de Springschans! Fem gaat onze school vertegenwoordigen bij de voorleeskampioenschappen van Heiloo!

lees meer ...
leerling- en oudertevredenheidsonderzoek
01-12-2015 00:00

 In de maand oktober hebben zowel de ouders als de kinderen (vanaf groep 5) een tevredenheidsonderzoek ingevuld. Wij zijn erg blij met de resultaten van deze

lees meer ...
Sinterklaas
30-11-2015 00:00

Vrijdag 4 december verwelkomen we Sinterklaas weer op school. Hij zal zo tussen 8.45 en 9.00 aankomen. Alle ouders zijn welkom om te kijken. Daarna zal hij alle groepen

lees meer ...
bericht van de ouderactiviteitencommissie
19-11-2015 00:00

Beste ouders, Zoals jullie weten is er een nieuwe ouderactiviteitencommissie opgericht kortweg de OAC. Er was veel animo voor. Na een selectie die onder andere gebaseerd was op

lees meer ...
onderzoek Natuur en Techniek groep 8
13-11-2015 00:00

Op maandag 23 november zal het expertisecentrum Nederland een onderzoek afnemen bij groep 8. Zij zullen onderzoeken wat de techniekkennis is van een leerling in groep 8. De

lees meer ...
Peil Onderzoek Natuur en Techniek groep 8
12-11-2015 00:00

  De Springschans is geselecteerd om mee te doen aan het Peilingsonderzoek Natuur en Techniek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het ITS en het Expertisecentrum

lees meer ...
Ouderbijdrage en Oudercommissie
09-11-2015 00:00

Alle ouders van de Springschans hebben afgelopen maand een verzoek ontvangen om de jaarlijkse ouderbijdrage over te maken. Deze bijdrage is 60 euro voor groep 1 t/m 7 en 120 euro

lees meer ...
Schoolapp
05-11-2015 00:00

Er is een school-app beschikbaar met informatie over de Springschans. Met deze app kun je de kalender van school bekijken, foto’s bewonderen, nieuwsbrieven ophalen en

lees meer ...
Studiedag woensdag 4 november
30-10-2015 00:00

Op woensdag 4 november hebben de leerkrachten van de Springschans een studiedag. Op deze dag zijn alle kinderen vrij.

lees meer ...
nascholingscursus typen
30-10-2015 00:00

Dompvloet Opleidingen biedt voor de kinderen van groep 6,7 en 8 een nascholingscursus typen aan bij ons op school. Deze cursus vanaf maandag 25 januari 14 weken lang op maandag

lees meer ...
fijne vakantie
16-10-2015 00:00

Wij wensen alle ouders en kinderen een fijne herfstvakantie! Tot maandag 26 oktober!

lees meer ...
Tevredenheidsonderzoek
05-10-2015 00:00

Alle ouders hebben 4 oktober een mail gekregen met daarin een inlogcode voor het maken van het oudertevredenheidsonderzoek. Wij hopen op zoveel mogelijk respons voor 18

lees meer ...
Thema "Raar maar waar!"
01-10-2015 00:00

Op 28 september zijn we de kinderboekenweek met het thema “Raar maar waar!” gestart! Foto’s van deze opening kunt u op onze website en onze Facebookpagina

lees meer ...
sportclinics
24-09-2015 00:00

Afgelopen schooljaar heeft de Springschans meegedaan aan de Maalwaterrun en daarbij de prachtige eerste prijs behaald; 31 sportclinics! Vanaf oktober zullen deze clinis ingepland

lees meer ...
Thema "Raar maar waar!"
21-09-2015 00:00

Op 28 september start de kinderboekenweek met het thema “Raar maar waar!” In alle klassen zal de komende periode gewerkt worden over dit thema.

lees meer ...
bag to school
14-09-2015 00:00

Groep 8 is vandaag begonnen met een inzamelingsactie van speelgoed voor kinderen die gevlucht zijn uit oorlogsgebieden. Het is de bedoeling dat we zo veel mogelijk rugzakken

lees meer ...
Mad Science nascholingscursus
01-09-2015 00:00

Woensdag 19 augustus hebben alle kinderen van groep 3 tot en met 8 een show gezien van de Mad Science Experience. In deze show werden prachtige experimenten gedaan en konden

lees meer ...
Ouderportaal
17-08-2015 00:00

Vanaf nu informeren wij u via het Ouderportaal op de website in plaats van via Digiduif. Wij vragen alle ouders, die zich nog niet hebben aangemeld, zich hier aan te melden.

lees meer ...
Naschoolse wetenschap- en techniekcursus
10-08-2015 00:00

Mad Science komt naar De Springschans! Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op 19-8-2015, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich opgegeven voor de

lees meer ...
Springschans app beschikbaar
01-08-2015 00:00

Er is een school-app beschikbaar met informatie over de Springschans. Met deze app kun je de kalender van school bekijken, foto’s bewonderen, nieuwsbrieven ophalen en

lees meer ...
fijne vakantie!!
03-07-2015 00:00

Het team van de Springschans wenst alle kinderen en ouders een enorm fijne vakantie! We zien jullie weer op maandag 17 augustus!

lees meer ...
Afscheid groep 8
03-07-2015 00:00

vrijdag 3 juli, om 11 uur, zullen alle leerkrachten en kinderen van de Springschans op traditionele wijze de kinderen van groep 8 uitzwaaien. Zij zullen door een lange boog van

lees meer ...
Vrijdagmiddag 3 juli VRIJ!!!
02-07-2015 00:00

Alle kinderen van groep 1 tot en met 7 zijn vrijdag 3 juli vanaf 12.15 uur vrij! De kinderen van groep 8 worden aan het eind van de ochtend al uitgezwaaid.  

lees meer ...
Super ochtend in het Baafje!
02-07-2015 00:00

Woensdag 1 juli gingen we met de hele school naar het het Baafje! Het was stralend weer en het water was heerlijk koel. De kinderen konden zelfs meedoen aan een waterpolo-cinic!

lees meer ...
Naschoolse wetenschapscursus
02-07-2015 00:00

Mad Science komt naar De Springschans! Na een knallende aftrap met een spectaculaire science show op 19-8-2015, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 zich opgegeven voor de

lees meer ...
Winnaar Maalwaterrun!!
04-06-2015 00:00

Wat een geweldig nieuws!! De kinderen en ouders van de Springschans hebben 31 sportclinics bij elkaar gelopen!! Omdat wij als school de meeste inschrijvingen hadden hebben we een

lees meer ...
groep 7 wint de clinic bij AZ!
29-05-2015 00:00

Wat een feest! Groep 7 heeft de clinic gewonnen bij de Rabo- AZ voetbaltoer! Op donderdag 11 juni worden we opgehaald door een echte AZ-bus en hebben wij een prachtige

lees meer ...
thema "Het wiel draait!"
11-05-2015 00:00

Maandag 18 mei begint ons nieuwe thema “ Het wiel draait!” Iedere klas zal hier weer zijn eigen invulling aan geven. Wij sluiten dit thema af met een “

lees meer ...
Stem op ons!
07-05-2015 00:00

JAA!!! HET IS TIJD OM TE STEMMEN! Groep 7 en 8 hebben meegedaan aan de RaboAZvoetbaltoer! Wij kunnen een prachtige voetbalclinic winnen bij AZ als onze filmpjes de meeste

lees meer ...
Ouderportaal
30-04-2015 00:00

3 maart 2015 is er een herhalingsuitnodiging via digiduif verstuurd om u voor 1 mei 2015 aan te melden bij het ouder portaal van onze website.   Na deze

lees meer ...
Koningsspelen groep 7 en 8
23-04-2015 00:00

Vrijdag 24 april doet groep 7 en 8 mee aan de Koningsspelen op het strand. Via onderstaande link kunt u de activiteiten op het strand live volgen:

lees meer ...
groep 7 jongens winnen de eerste prijs!
20-04-2015 00:00

Vrijdagavond 17 april wonnen de jongens van groep 7 na een spannende wedstrijd het schoolvoetbaltoernooi van Heiloo bij de 7 tegen 7 competitie. Gefeliciteerd mannen! Knap

lees meer ...
Springschans meeste inschrijvingen Maalwaterrun
20-04-2015 00:00

Wat zijn wij trots! De Springschans heeft veruit de meeste inschrijvingen geworven voor de Maalwaterrun! Ruim 30 % van onze leerlingen heeft afgelopen zondag meegerend!

lees meer ...
groep 7 geslaagd!
17-04-2015 00:00

Donderdag 16 april maakten alle kinderen van groep 7 een theoretisch verkeersexamen...en....iedereen is in 1 keer geslaagd!! Gefeliciteerd groep 7! Heel goed gedaan!

lees meer ...
Museumavond; een groot succes!
17-04-2015 00:00

Donderdagavond gingen de museumdeuren bij de Springschans open voor publiek! Het publiek kon door de gehele school verschillende zalen bekijken; elk met een eigen thema zoals

lees meer ...
Open avond thema "Uit de kunst!
10-04-2015 00:00

Op school zijn wij druk bezig met het nieuwe thema "kunst". In de klassen en gangen hangen al mooie kunstwerken. Op 16 april van 17.30 - 18.30 uur bent u van

lees meer ...
Maalwaterrun
02-04-2015 00:00

  Wat een enorme opkomst bij de inschrijving voor de Maalwaterrun!! Super trots zijn wij op alle kinderen en ouders die meedoen!  Nog niet ingeschreven? Geen enkel

lees meer ...
lente ontbijt
02-04-2015 00:00

Vanmorgen was het lente-ontbijt! De kinderen hadden voor elkaar een lekker ontbijtje gemaakt en dit in een prachtig versierde doos gedaan. In alle klassen zag het er

lees meer ...
de Springschans nu ook op Facebook!
12-03-2015 00:00

U kunt ons vanaf vandaag ook volgen op Facebook! Op deze pagina komen vooral veel foto's en filmpjes te staan van leuke schoolmomenten!

lees meer ...
Thema uit de kunst!
12-03-2015 00:00

In verband met het komende thema "Uit de kunst!" bezoekt groep 7 en 8 het stedelijk museum!

lees meer ...
Maalwaterrun 2015
06-03-2015 00:00

  Op zondag 19 april is de Maalwaterrun! Wij hopen op zoveel mogelijk deelnemers van de Springschans! Vanuit de organisatie van de run komt de volgende

lees meer ...
Voortgezet- Onderwijs-Weken in groep 8
06-03-2015 00:00

Eindelijk is het zo ver! Van maandag 9 maart t/m vrijdag 13 maart hebben we de middelbare school week. In deze week kunnen de kinderen van de groepen acht alvast een beetje

lees meer ...
Humanistisch Vormings Onderwijs
05-03-2015 00:00

Op de Springschans wordt in de groepen 7 en 8 wekelijks drie kwartier Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) gegeven. Tijdens deze lessen worden de kinderen uitgedaagd na te denken

lees meer ...
Rabo AZ toer is van start gegaan!
05-03-2015 00:00

Vanmorgen heeft iedereen kunnen genieten van de spetterende opening van de Rabo AZ toer! De eerste foto's staan al op de website! Ga naar foto's- fotoalbums en u kunt ze

lees meer ...
cito eindtoets en advisering
28-02-2015 00:00

Tijdens de oudergesprekken kwam naar voren dat er nog veel onduidelijkheid is over de advisering naar het Voortgezet Onderwijs, nu de Cito-eindtoets verplaatst is.Voorheen maakte

lees meer ...
Aftrap Rabo AZ toer
28-02-2015 00:00

De aftrap van de Rabo AZ toer zal donderdag 5 maart gehouden worden. Wat houdt dit in? De aftrap duurt ongeveer een uur en start om 8.45 uur. De hele school mag hierbij

lees meer ...
RABO AZ Voetbaltoer
20-02-2015 00:00

Groep 7 en 8 doen dit jaar mee met de Rabo AZ Voetbaltoer. Dit is een lespakket met daarin verschillende thema’s zoals voeding, respect, omgaan met geld en samenwerken en

lees meer ...
thema Literair in beeld
13-02-2015 00:00

Afgelopen maand zijn we in alle klassen druk bezig met het “thema Literair in beeld”. In alle klassen worden workshops aangeboden en iedereen is op eigen niveau bezig

lees meer ...
rapportgesprekken
02-02-2015 00:00

Op vrijdag 13 februari zullen de kinderen hun rapport mee naar huis nemen. In de week van 16 februari zullen de rapportgesprekken plaatsvinden. U zult hiervoor een uitnodiging

lees meer ...
citotoetsen
16-01-2015 00:00

In de week van 26 januari en de week 2 februari zullen in alle groepen verschillende citotoetsen worden afgenomen. Wij willen u vragen deze weken rekening te houden met

lees meer ...
groep 7 met een prachtige prijs!
15-01-2015 00:00

Woensdag 14 januari hebben de jongens van groep 7 een prachtige tweede prijs gewonnen bij het basketbaltoernooi van Heiloo!

lees meer ...
Goede start 2015!
08-01-2015 00:00

Alle klassen zijn na de vakantie weer goed begonnen! We gaan binnenkort van start met het thema Literair & Beeld in alle klassen! Wij hebben er zin in!

lees meer ...
thema Beeldend literair
30-12-2014 00:00

In januari gaan we met een nieuw thema van start. Het onderwerp “Beeldend literair” is het thema voor alle basisscholen van Heiloo in de periode januari

lees meer ...
Maalwaterrun 2015
20-12-2014 00:00

Zondag 19 april 2015 is er weer een Maalwaterrun in Heiloo. Wij willen dit groots aanpakken en met zoveel mogelijk kinderen en ouders meedoen! Er zijn verschillende afstanden

lees meer ...
Fijne vakantie en een gelukkig 2015
19-12-2014 00:00

Het team van de Sprinschans wenst alle kinderen en ouders een enorm fijne vakantie en een geweldig 2015!

lees meer ...
Kerst
14-12-2014 00:00

Donderdag 18 december zullen wij ons kerstdiner hebben. Om 17.15 uur gaan de deuren open en mogen de kinderen hun gemaakte gerechten naar de klassen brengen. Om 17.30 uur zullen

lees meer ...
bedankt ouders!
11-12-2014 00:00

Graag willen wij alle ouders bedanken die onze school zo prachtig hebben versierd! De hele school is in kerstsfeer! Wat fijn!

lees meer ...
Kerst
07-12-2014 00:00

Kinderen die ongeveer 2 jaar een muziekinstrument bespelen en het leuk vinden om in het kerstorkest mee te doen, mogen zich opgeven bij hun eigen leerkracht. Er worden in

lees meer ...
Sinterklaas op de bezoek!
05-12-2014 00:00

Gelukkig is Sinterklaas ook in 2014 goed aangekomen op de Springschans! Wat een feest! Meer foto's kunt u bekijken  bij foto's- school- Sinterklaas. Heeft u zelf

lees meer ...
Sinterklaas
01-12-2014 00:00

Allereerst wil het team alle hulpouders enorm bedanken die de school zo prachtig hebben aangekleed! Wij en de kinderen zijn er erg blij mee! Sinterklaas is al in het land en

lees meer ...
Mediawijs!
01-12-2014 00:00

Afgelopen dinsdag kregen de groepen acht les over het internet en het gebruik ervan. Doordat het deze week de week van mediawijsheid 2014 was zijn we naast de start van het

lees meer ...
Winnaars schaaktoernooi Heiloo 2014
27-11-2014 00:00

Wat een feest! De Springschans is vandaag schaakkampioen van Heiloo geworden!!

lees meer ...
Bedankt ouders!
06-11-2014 00:00

Vanmorgen werden wij aangenaam verrast toen wij het schoolplein opkwamen! De heg ziet er weer keurig uit en ook onder de fietsenstallingen is al het blad weggeghaald. Wij zijn

lees meer ...
Perenactie
05-11-2014 00:00

In Noord-Holland en met name in West-Friesland is de perenteel belangrijk. Door de Russische boycot van Nederlands groenten en fruit worden onder andere de perentelers zwaar

lees meer ...
oudergesprekken november
03-11-2014 00:00

In de week van 17 november zullen er oudergesprekken plaatsvinden met alle ouders. Op 7 november om 18.00 uur zullen de lijsten op Digiduif opengesteld worden voor alle ouders om

lees meer ...
Procedure en tijdpad aanstelling nieuwe directeur
01-11-2014 00:00

Afgelopen week hebben de sollicitatiegesprekken plaatsgevonden voor de vacature van een nieuwe directeur voor de Springschans. De benoemingsadviescommissie (bestaande uit een

lees meer ...
Sint Maarten
30-10-2014 00:00

Komende weken gaat er in alle klassen weer hard geknutseld worden aan de lampionnen. Het is de bedoeling dat alle kinderen voor 11 november een lampje mee naar school nemen,

lees meer ...
"dode hoek" les voor groep 7 en 8
30-10-2014 00:00

De kinderen van groep 7 en 8 hebben afgelopen week een “dode hoek” les gehad. Tijdens deze les legde een rijinstructeur uit wat de gevaren zijn rond de dode hoek en

lees meer ...
informatie leerplicht en verlof
26-10-2014 00:00

De informatie over leerplicht en verlof is vernieuwd. Op deze site kunt u dit vinden bij Info- verlofaanvragen.  

lees meer ...
juf Ellen is al 25 jaar juf!
10-10-2014 00:00

Op donderdag 9 oktober was juf Ellen precies 25 jaar werkzaam in het onderwijs! De groep van juf Ellen heeft haar donderdagmiddag verrast en 's middags hebben wij het ook met

lees meer ...
schooltijden woensdag
09-10-2014 00:00

Vanaf woensdag 22 oktober worden de lestijden op de woendag van de onder- en bovenbouw gelijk getrokken. Alle groepen zullen voortaan om 12.30 uur uit zijn.

lees meer ...
Boekenmarkt
04-10-2014 00:00

Op donderdag 9 oktober zullen wij de Kinderboekenweek op traditionele manier afsluiten met onze boekenmarkt. De kinderen mogen op 9 oktober 's middags tussen 14.00 uur en

lees meer ...
Opening kinderboekenweek
27-09-2014 00:00

Op donderdag 25 oktober zullen wij met de hele school de kinderboekenweek openen. Het thema is Feest! En iedereen mag verkleed op school komen! In alle klassen zal de komende

lees meer ...
hoe informeren wij u?
18-09-2014 00:00

Op donderdag 18 september hebben alle ouders en verzorgers een bericht gekregen over de overstap van Digiduif naar de website. Op het moment zijn er enige problemen bij het

lees meer ...
Kinderpostzegels
18-09-2014 00:00

Op woensdag 24 september gaan de kinderen van de groepen 7 en 8 de straat op om kinderpostzegels te verkopen. We vragen de kinderen om zoveel mogelijk postzegels, kaarten of

lees meer ...
berichtje van Francis
08-09-2014 00:00

Beste ouders/verzorgers, Alweer vier weken aan de slag op OBS De Bussel, ik ben er al aardig thuis! Via dit korte bericht wil ik alle kinderen en u bedanken voor de hartelijke

lees meer ...
We zijn weer begonnen!!
18-08-2014 00:00

Maandag 18 augustus gingen de deuren van de Springschans weer open! We zijn in alle groepen met de vakantieverhalen begonnen en voor de ouders was er koffie en thee. iedereen

lees meer ...
Speciaal bericht
03-07-2014 00:00

Via dit bericht laat ik u weten dat ik na zes mooie en intensieve jaren heb besloten om afscheid te nemen van De Springschans. Met ingang van 1 augustus heb ik een functie als

lees meer ...
Musicals groep 7-8 en 8
03-07-2014 00:00

Wat waren ze goed en wat was het leuk!!!! We werden meegenomen naar Oasië, met een lach en een traan, waar geswingd en gezongen werd…groep 8 en groep 7/8, wat hebben

lees meer ...
Musicals groep 7-8 en 8
19-06-2014 00:00

In de laatste schoolweek worden de musicals opgevoerd van de groepen 7/8 en 8. Dit jaar wordt het nog feestelijker dan anders: de opvoering is in De Beun! Ook de kinderen van de

lees meer ...
9x Avond4daagse!!!
16-06-2014 00:00

De jongens op de foto hebben voor de negende keer gelopen….en zijn zichtbaar trots op hun prestatie! Bert en Saskia….zij lopen niet het vuur uit hun schoenen

lees meer ...
Meester- en juffendag
12-06-2014 00:00

Op woensdag 18 juni vieren de leerkrachten hun verjaardagen en sluiten we ook het thema ‘muziek’ feestelijk af. Nadere gegevens over deze dag ontvangt u via een digi

lees meer ...
Dit jaar GEEN schoolpleincafe
06-06-2014 00:00

Het geplande Schoolpleincafé op 13 juni op de laatste avond van de vierdaagse zal niet doorgaan! De week vooraf aan de avond is korter dan anders (lang Pinksterweekend) en

lees meer ...
Avond vierdaagse en schoolpleincafe
02-06-2014 00:00

Van 10 t/m 13 juni is het weer avond vierdaagse! Vijf of tien kilometer lopen, vier avonden achter elkaar…een sportieve uitdaging! Brigitta de Vries is de

lees meer ...
Studiemiddag team
01-06-2014 00:00

Op 3 juni a.s. heeft het team een studiemiddag, de kinderen zijn dan vrij. Op deze middag gaan we aan de slag met het begrijpend luister- en leesonderwijs op onze school en

lees meer ...
Juf Tineke en Carsten trouwen
23-05-2014 00:00

Tineke, onze leerkracht in groep 7, gaat vandaag trouwen! Tineke en Carsten kwamen ‘oefenen’ in de klas….champagne, zoenen, ‘ja’ zeggen….veel

lees meer ...
Sportdag groep 3 en 4
22-05-2014 00:00

Woensdag 21 mei hadden de groepen 3 en 4 van alle scholen in Heiloo een sportdag. Het was een sportieve zonnige dag, goed georganiseerd door de sportraad met hulp van veel

lees meer ...
Schoolkamp!!!
23-04-2014 00:00

Lang naar uit gekeken maar vanochtend gaan de kinderen uit de groepen 7, 7/8 en 8 naar kamp! Drie dagen zijn zij in Harderwijk. Op deze website worden iedere dag impressies

lees meer ...
Continurooster groep 5 en 6
22-04-2014 00:00

De laatste dag voor de meivakantie, vrijdag 25 april, werken we volgens een continurooster (tot 14 u), dit keer echter alleen voor de groepen 5 en 6. De groepen 7, 7/8  en 8

lees meer ...
Resultaten enquete schooltijden
18-04-2014 00:00

Onder de ouders is een enquête afgenomen met betrekking tot lunchtijd, schooltijden en alternatieven. Hierbij het rapport en een samenvatting van de resultaten. In de

lees meer ...
KAMP!!!!
14-04-2014 00:00

Van 23 t/m 25 april zijn de groepen 7, 7/8 en 8 op kamp. De kinderen, leerkrachten en hulpouders hebben er zin in om met elkaar plezier te maken in Harderwijk! We wensen iedereen

lees meer ...
Goed resultaat!
02-04-2014 00:00

Via onze website en de INFO heeft u kunnen lezen dat de school maandag 31 maart bezocht is door de onderwijsinspectie in het kader van het regulier vierjarig toezicht, het

lees meer ...
Thema geld
01-04-2014 00:00

De maand april staat in het teken van het thema ‘geld’! In sommige klassen is al een start gemaakt, de anderen volgen deze week. Op dinsdag 15 april is er een

lees meer ...
Schoolvoetbaltoernooien
31-03-2014 00:00

Elk jaar organiseren de voetbalclubs in Heiloo het schoolvoetbaltoernooi en wisselen om het jaar van terrein. Dit jaar is het de beurt aan SV De Foresters om gastheer te zijn van

lees meer ...
Onderwijsinspectie
28-03-2014 00:00

Maandag 31 maart bezoekt de onderwijsinspectie onze school in het kader van het basis arrangement, een onderzoek wat elke vier jaar plaats vindt. Zodra de bevindingen van de

lees meer ...
Verslag NLdoet!
28-03-2014 00:00

"Beste mensen, NLdoet was een succes in Heiloo. Een van de medewerkers van het VIP heeft een verslag gemaakt en van verschillende mensen hebben wij foto’s

lees meer ...
Maalwaterrun
27-03-2014 00:00

Op 13 april wordt de Maalwaterrun gehouden. 

lees meer ...
winnaar Quinten
21-03-2014 00:00

Kinderen van de Basisscholen hebben meegedaan met een prijsvraag van www.high-low.nl (de jongerensite van Heiloo wat

lees meer ...
NL doet!
17-03-2014 00:00

In de INFO van deze maand stond een vooraankondiging: we doen vrijdag 20 maart mee met NLdoet! Doet u, als actieve ouder, met ons mee?  Het Oranje Fonds organiseert

lees meer ...
Open dag en De Schoo!week
13-03-2014 00:00

De School!week is de jaarlijks terugkerende, landelijke campagneweek van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. In deze week (van 17 t/m 21 maart) laten we op De

lees meer ...
Volleybaltoernooi groepen 5 en 6
07-03-2014 00:00

Op woensdag 12 maart a.s. is er het volleybaltoernooi voor de groepen 5 en 6. Ook De Springschans zal met teams aanwezig zijn. Van 13.30 tot 15.15 u is de speeltijd voor de

lees meer ...
Suzanne Buis
26-02-2014 00:00

Suzanne Buis, schrijfster en inwoonster van Heiloo, heeft aan onze school boeken geschonken uit de series Floortje en Lizzy. Ook zat Suzanne Buis in de jury van de

lees meer ...
Koerdistan en De Springschans
24-02-2014 00:00

Chopy Fata, oud leerlinge van De Springschans, nam contact met ons op. Zij heeft inmiddels haar studie pedagogiek afgerond en is bezig een film te maken over het verschil in

lees meer ...
Voorjaarsvakantie
21-02-2014 00:00

Vandaag start de voorjarsvakantie! Het team van De Springschans wenst kinderen en ouders een fijne vakantie toe! Voor wie in het land blijft: via de volgende link wat ideetjes

lees meer ...
Thema tijd en excursies
20-02-2014 00:00

Er wordt intensief gewerkt aan het thema en ook op excursie gegaan. In groep 5 b is een heus museum ontstaan! Kinderen, opa’s, oma’s brachten attributen mee naar

lees meer ...
Nationale Voorlees Wedstrijd
14-02-2014 00:00

Bram Ruhl is voorleeskampioen geworden van De Springschans! Bram, gefeliciteerd met deze knappe prestatie! Op maandag 17 februari gaat het verder voor Bram en De Springschans,

lees meer ...
Eindcito groep 8
07-02-2014 00:00

Op 11, 12 en 13 februari is het zover, de kinderen uit groep 8 maken hun eind-CITO toets, nodig voor de weg naar de VO school, straks na de zomer. Drie ochtenden zullen zij zich

lees meer ...
Studiemiddag
02-02-2014 00:00

Aanstaande donderdagmiddag, 6 februari, zijn alle kinderen vrij omdat het team zich gezamenlijk buigt over de opbrengsten van ons taal- en techniekonderwijs. Als school werken wij

lees meer ...
Rapportgesprekken
02-02-2014 00:00

Op vrijdag 7 februari (18.00 u) komt de digitale planning vrij waarmee u zich in kunt schrijven voor het rapportgesprek van uw kind(eren). Op 14 februari krijgt uw kind het

lees meer ...
1 tegen allen!
14-01-2014 00:00

In groep 7 en 8 weten kinderen al veel van boeken. Ze weten precies welke boeken het mooist of het spannendst zijn. De meeste leerlingen weten ook hoe en waar ze die leuke

lees meer ...
Groep 1C
06-01-2014 00:00

In het formatie overzicht van het schooljaar 13/14 heeft u gelezen dat per januari 2014 tot aan de zomervakantie extra formatie beschikbaar is gesteld voor inzet m.b.t. de huidige

lees meer ...
Thema Tijd
03-01-2014 00:00

In de maand januari start in alle groepen ons volgende thema, ‘Tijd’! In lessen en opdrachten gaan we aan de slag, in groepen en individueel. Vraag eens aan uw kind

lees meer ...
Schoolplein
02-01-2014 00:00

Het duikelrek, de klimgrepen en de vogelnestschommel hebben (geplaatst volgens de veiligheidsnormen) een plek gekregen. Deze extra speelactiviteiten worden intensief gebruikt! In

lees meer ...
Kerstvakantie
20-12-2013 00:00

Vanaf vrijdagmiddag 20 december tot en met zondag 5 januari is het kerstvakantie. Maandag 6 januari starten we weer.

lees meer ...
Scienceles
11-12-2013 00:00

Woensdag 11 december gingen we zoutkristallen maken, Mees en Ticko van het vwo x-tra gaven ons de les. We moesten allemaal zout in potjes doen en dan zou het over een week

lees meer ...
Surprises van Sint
05-12-2013 00:00

Bekijk hier de mooie surprises die zijn gemaakt door groep 5 t/m 8.

lees meer ...
Schaaknieuws
21-11-2013 00:00

Zoals elk jaar was er weer een scholenschaaktoernooi. We gingen eerst op school voorrondes doen. Iedereen ging eerst tegen elkaar: als je won kreeg je 2 punten. Als je remise

lees meer ...
Sinterklaas
20-11-2013 00:00

Zaterdag 23 november kwam Sinterklaas in Heiloo op bezoek, wat een gezelligheid bracht dit met zich mee! Op woensdag 4 december komt Sinterklaas bij ons op school, we zijn al druk

lees meer ...