Laatste nieuws


Hier vindt u het laatste nieuws van onze school
Datum
Inhoud
17-09-2018
Leefstijl
Vanaf komende week gaan wij in alle klassen weer beginnen met de Leefstijl-lessen.
De leefstijllessen zijn erop gericht om kinderen vaardigheden te leren die in de samenleving onmisbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan samen spelen, samenwerken, praten en luisteren, rekening houden met elkaar, gevoelens uiten, omgaan met verschillen, conflicten oplossen, opkomen voor jezelf en doordachte beslissingen nemen.
Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit de volgende zes thema’s:
Thema 1 De groep? Dat zijn wij!
Thema 2 Praten en luisteren
Thema 3 Ken je dat gevoel?
Thema 4 Ik vertrouw op mij!
Thema 5 Allemaal anders, iedereen gelijk
Thema 6 Lekker gezond
Ieder thema bestaat uit vier lessen. Alle groepen werken tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accenten worden gelegd. Geen enkele leefstijlles is hetzelfde. Kinderen doen samen spelletjes, luisteren naar verhalen, spelen toneel, bespreken onderwerpen in groepjes of met de hele klas, en maken opdrachten in een werkboek.
Voor elk thema krijgt u van de leerkrachten van uw kind een nieuwsbrief over het komende thema; specifiek gericht op de groep van uw kind.
Top


10-09-2018
klusdag schoolplein
Zaterdag 15 september 2018 is er van 9.30 tot 12.30 uur een klusdag op het plein. Wat betekent dat? We willen met zo veel mogelijk ouders het plein, met name de natuurkant, weer netjes maken. Dat gaat dan bv om de volgende klussen; onkruid wieden, picknick tafels goed neerzetten, controle ronde op de bandenjungle, boomstammen pad netjes enz. Nu is zaterdag ook een sportdag voor veel kinderen. Toch vragen we u om te komen helpen, ook een uurtje is al heel fijn. Vele handen maken tenslotte licht werk en alle kinderen spelen er. Voor de koffie en thee is het handig te weten hoeveel mensen er komen. Dus graag een mailtje naar: michelle.geul@isobscholen.nl
Top


01-09-2018
Feestdag!
Op dinsdag 4 september verzorgen De Vuilnismannen TRASH XL op de Springschans.
De dag wordt ingevuld met twee keer de interactieve voorstelling TRASH (een keer de onderbouw en een keer de bovenbouw) en als afsluiting geven alle leerlingen samen met De Vuilnismannen een onvergetelijk XL optreden voor alle ouders!
Het knallende eindconcert zal 15.25 uur beginnen en rond 15.40 afgelopen zijn. De kinderen zijn deze dag dus iets later uit.
Top


01-09-2018
Welkom!
Beste ouders en kinderen van De Springschans,
Per 1 augustus heb ik het stokje overgenomen van René Roders. In
de nieuwsbrief van juni 2018 heb ik mij aan u voorgesteld. Ik zie er
naar uit om maandag a.s. met het team en de kinderen het nieuwe
schooljaar te starten. Mijn werkdagen zijn van maandag t/m
donderdag. De leerkracht(en) van uw kind(eren) is het eerste
aanspreekpunt. Als u mij wilt spreken dan kunt u mij mailen, bellen
of binnenlopen. We maken dan een afspraak. Anouk Vennik is
waarnemend directielid. Bij haar kunt u tevens terecht met vragen.
Na een bijzonder mooie zomer is het team afgelopen week in school
geweest om voorbereidingen te treffen voor het nieuwe schooljaar
2018-2019. Wij zijn er weer klaar voor. Uw kind(eren) zijn van
harte welkom om met elkaar te leren, te genieten en er een mooi
schooljaar van te maken.
Vriendelijke groet en tot ziens, Gijs Nolet
Top